Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách, městská knihovna v Železném Brodě ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO, Ochranou Klokočských, z.s. a Občianské združenie Apponiana, Památková komora České republiky vyhlašují
XIX.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma : Pověsti mého kraje ...

Výtvarná část:
Kategorie:
1)- Školkáčci - děti do 6 let
2)- Minižáci - První stupeň ZŠ
3)- Žáci - Druhý stupeň ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií
4)- Dorost – od 15. do 19.let
Výtvarné techniky: Malba, kresba, perokresba, koláž, suchá jehla apod.
Maximální velkost výtvarných děl A3.
Hotová díla je nutno označit na zadní straně: tématem, jménem a příjmením autora, adresou trvalého bydliště či školy, důležité je napsat i věk autora či autorky dílka.

Práce je možno odevzdat přímo na hradě Rotštejn v Klokočských skalách
nebo zaslat poštou

do 10.10. 2024 na adresu:
OKS z. s,
Zelená cesta 1704,
TURNOV 511 01

Literární část:
Kategorie:
1)- Žáci 5 – 9. tříd + žáci nižší třídy víceletých gymnázií
2)- Dorost – od 15. do 19. let
Literární útvar: próza, fejeton, povídka, vypravování, líčení, poezie. Maximální rozsah práce: 5 stran (psáno na PC nebo strojopisu) formátu A4.

Hotové práce s uvedením čísla tématu, jména, příjmení, věku autora a adresy školy, spolku a pod. či trvalého bydliště zašlete do 10.10. 2024 na adresu:
OKS z. s., Zelená cesta 1704, TURNOV 511 01. Nejlepší práce budou vyhodnoceny v rámci XXIII. mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2024.

Mediálním partnerem soutěže je portál PROPAMÁTKY. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Srdečně vás zveme na slavností ocenění
vítězných výtvarných prací
XVIII. ročníku mezinárodní soutěže
Vezmi žlutou barvičku ...
které se koná 27.2.2024 od 15:00
v Městské knihovně v Železném Brodě,

Jiráskovo nábřeží 737

Akce probíhá pod záštitou náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch paní Květy Vinklátové

Hudební vystoupení:
smyčcové duo
Veronika Svobodová a Ludmila Brázdilová
ze ZUŠ v Železném Brodě

Mediálním partnerem soutěže je portálhttps://www.propamatky.info/ -------------------------------------------------------------------- Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách, město Uherský Brod, ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO, Ochranou Klokočských, z.s. a Občianské združenie Apponiana, Památková komora České republiky vyhlašují
XVII.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma : Jan Ámos Komenský očima dětí aneb škola hrou ...

Výtvarná část:
Kategorie:
1)- Školkáčci - děti do 6 let
2)- Minižáci - První stupeň ZŠ
3)- Žáci - Druhý stupeň ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií
4)- Dorost – od 15. do 19.let
Výtvarné techniky: Malba, kresba, perokresba, koláž, suchá jehla apod.
Maximální velkost výtvarných děl A3.
Hotová díla je nutno označit na zadní straně: tématem, jménem a příjmením autora, adresou trvalého bydliště či školy, důležité je napsat i věk autora či autorky dílka.

Práce je možno odevzdat přímo na hradě Rotštejn v Klokočských skalách
nebo zaslat poštou

do 30. 9. 2022 na adresu:
OKS z. s,
Zelená cesta 1704,
TURNOV 511 01

Literární část:
Kategorie:
1)- Žáci 5 – 9. tříd + žáci nižší třídy víceletých gymnázií
2)- Dorost – od 15. do 19. let
Literární útvar: próza, fejeton, povídka, vypravování, líčení, poezie. Maximální rozsah práce: 5 stran (psáno na PC nebo strojopisu) formátu A4.

Hotové práce s uvedením čísla tématu, jména, příjmení, věku autora a adresy školy, spolku a pod. či trvalého bydliště zašlete do 30. 9. 2022 na adresu:
OKS z. s., Zelená cesta 1704, TURNOV 511 01. Nejlepší práce budou vyhodnoceny v rámci XIX. mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2022.

Mediálním partnerem soutěže je portál PROPAMÁTKY. ................................................................ Oficiální tisková zpráva o ocenění některých vítězných prací na Krajském úřadě Libereckého kraje

Vyhlášení vítězů 16.ročníku mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku

V úterý 12. dubna si vítězové i v oblasti literární a výtvarné soutěže Vezmi žlutou barvičku převzali ocenění na Krajském úřadě Libereckého kraje. Záštitu nad akcí převzala náměstkyně Květa Vinklátová. Již 16. ročník mezinárodní soutěže se letos nesl v duchu tématu Pergameny, papirus, kniha aneb jak psali naši předkové.

Cílem dětské soutěže je zpracovat výtvarná či literární díla na daná témata. Soutěž má dvě části, výtvarnou určenou dětem od mateřských škol po maturanty, a literární, určenou druhému stupni základních škol a středoškolákům.

„Máme vždy radost, když téma soutěže děti a studenty osloví. V 16.ročníku se nám přihlásilo i osm nových škol, které se doposud nezúčastnily, přibyly i 4 mateřské školy a také se nám navýšil počet dětských domovů, které se aktivně zapojily. Trochu nás mrzelo, že středoškoláci zcela nedodrželi zadání jak ve výtvarné, tak v literární částí. Také jedné základní škole jsme museli vrátit práce, které byly velmi pěkné, ale zcela mimo zadané téma,“ doplnila hlavní koordinátorka soutěže H.T.Hlubučková

V literární části získala Monika Hujerová ze Základní školy Janov nad Nisou 1. místo. Dále pak mimořádnou cenu obdrželo 17 žáků 7. ročníku Waldorfské základní a střední školy v Semilech, a to za projektovou výuku Kaligrafie.

Dalšími oceněnými pak byly žákyně Základní školy Sokolská v Liberci a to 1. místo Elena Mejzrová za práci Klášterní skriptorium, 2. místo Johana Richterová za práci Písařské nářadí a mimořádnou cenu odborné poroty získali Denisa Duláková a Petra Kejzarová.

Pro 17. ročník je vyhlášeno téma Jan Ámos Komenský očima dětí aneb škola hrou. Partnerem soutěže je město Uherský Brod. Soutěž, která je nedílnou součástí pravidelné konference „Památková péče v občanské společnosti TROSKY“ , vyhlašuje Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem – globálním geoparkem UNESCO, spolkem Ochrana Klokočských skal, Občianským združením Apponiana a Památkovou komorou České republiky. ................................................................. Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO, Ochranou Klokočských, z.s. a Občianské združenie Apponiana, Památková komora České republiky, vyhlašují
XVI.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma : Knížky, knihy, knihovny, pergameny papyrusy aneb jak psali naši předkové ...

Výtvarná část:
Kategorie:
1)- Školkáčci - děti do 6 let
2)- Minižáci - První stupeň ZŠ
3)- Žáci - Druhý stupeň ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií
4)- Dorost – od 15. do 19.let
Výtvarné techniky: Malba, kresba, perokresba, koláž, suchá jehla apod.
Maximální velkost výtvarných děl A3.
Hotová díla je nutno označit na zadní straně: tématem, jménem a příjmením autora, adresou trvalého bydliště či školy, důležité je napsat i věk autora či autorky dílka.

Práce je možno odevzdat přímo na hradě Rotštejn v Klokočských skalách
nebo zaslat poštou

do 30. 9. 2021 na adresu:
OKS z. s,
Zelená cesta 1704,
TURNOV 511 01

Literární část:
Kategorie:
1)- Žáci 5 – 9. tříd + žáci nižší třídy víceletých gymnázií
2)- Dorost – od 15. do 19. let
Literární útvar: próza, fejeton, povídka, vypravování, líčení, poezie. Maximální rozsah práce: 5 stran (psáno na PC nebo strojopisu) formátu A4.

Hotové práce s uvedením čísla tématu, jména, příjmení, věku autora a adresy školy, spolku a pod. či trvalého bydliště zašlete do 30. 9. 2021 na adresu:
OKS z. s., Zelená cesta 1704, TURNOV 511 01. Nejlepší práce budou vyhodnoceny v rámci XVIII. mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2021.

Mediálním partnerem soutěže je portál PROPAMÁTKY. .......................................................................................................................................................................................... Koruny, hřivny, tolary aneb čím se dříve platívalo ... 14.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku je tu ...
Vydejte se zpět v čase od roku 1989 ... a zkuste namalovat, nakreslit vymodelovat platidla a různá oceňovadla časů minulých

Žáci. II.stupně a studenti mohou o platidlech i psát.

na Vaše výtvory se těšíme do 30.9.2019 ... a poslat je můžete na adresu. OKS, z.s. Zelená cesta 1704, Turnov 51101
nebo jr můžete odevzdat osobně na hradě Rotštejn.

............................................................................................................................ Listina vítězů mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku…
Výtvarní část
Téma: Památky UNESCO v mé zemi

Kategorie střední školy – mimořádná cena: Janka Koleková-Horné Šitáre, Nitranský kraj, za práci: Svetý Cyril a Metod-duchovné dedičstvo v mojej zemi

Kategorie starší žáci-mimořádná cena za nápad: D. Matúšiková, A. Balážiková, V. Klesová-ZŠ Urmince, Nitranský kraj, za práci: Fujarka

Starší žáci – lidová architektura:
1) Barbora Kubišová-ZŠ Jilemnického, Zvolen za práci: Drevený kostolík v Hronseku
2) Kamila Urbanová-ZŠ Jilemnického,Zvolen za práci: Chalupy vo Vlkolínci
3) Filip Zákopčan-ZŠ Fatranská, Nitra, za práci: Vlkolínec Mimořádná cena: Radka Pivarčeková-ZŠ Jilemnického, Zvolen za práci: Vlkolínec

Starší žáci – architektonické památky:
1) Nikola Vrabcová-ZŠ Vrchlického, Liberec, za práci: Český Krumlov
2) Magda Stehlíková-ZŠ Vrchlického, Liberec, za práci: Praha ve světle lamp
3) Nikola Pižlová-ZŠ Vrchlického, Liberec, za práci: Stará Praha v noci

Starší žáci – duchovní dědictví:
1) Zuzana Žáková-ZŠ Vrchlického, Liberec, za práci: Jízda králů ve Vlčnově
2) Alex Lovjanikov-ZŠ Vrchlického, Liberec, za práci: Masopust

Mladší žáci – duchovní dědictví:
1) Eliška Kosinová-ZŠ Písnická, Praha 12, za práci: Kašpárek
2) Eliška Peglerová-ZŠ Písnická, Praha 12, za práci: Mánička
3) Jakub Král-ZŠ Písnická, Praha 12, za práci: Rytíř

Mladší žáci – lidové stavby:
1 Andronika Galiková ,-ZŠ Fatranská ,Nitra za práci Vlolínec
2) Lenka Řeháková - ZŠ Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj, za práci: Holašovice
2. Natália Garčárová. ZŠFatranská, Nitra -Vlkolínec
3. Jůlia Kopincová-ZŠ a MŠ Urmince, Nitranský kraj, za práci: Živý skanzen

Mladší žáci-architektonické památky – technika tužka:
1) Jiří Olič-ZŠ Písnická, Praha 12, za práci: Historické jádro Prahy
2) Kateřina Kinská-ZŠ Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj, za práci: Chrám svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře
3) Lia Quang Khang-ZŠ Písnická, Praha 12, za práci: Pražské stavby

Mladší žáci- architektonické památky-technika pastelka, pastel:
1) Adam Hrdlička-ZŠ Písnická, Praha 12, za práci: Pražský hrad
2) Kristýna Líbalová-ZŠ Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj, za práci: Zámek v Kroměříži
3) Hana Stodůlková-ZŠ Na Beránku, Praha 12, za práci: Kroměřížská květná zahrada

Mladší žáci-architektonické památky-technika:
1) Rozálie Pekařová-ZŠ Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj, za práci: Noční Praha
2) Petro Kovalec-ZŠ Písnická, Praha 12, za práci: Telč
3) Lucie Lišková-ZŠ Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj, za práci: Lednicko-valtický areál

Nejmladší žáci:
1) Eva Pangrácová-ZŠ Na Beránku, Praha 12, za práci: Kutná hora historická
2) Tobiáš Kemza-ZŠ Na Beránku, Praha 12, za práci: Ještěd
3) Darina Podborská-ZŠ na Beránku, Praha 12, za práci: Český Krumlov

Přírodní památky UNESCO – mladší žáci:
1) Radka Berecová-ZŠ a MŠ Urmince za práci: Život v bukovém pralese
2) Majka Kublentová-ZŠ Tesáre, Nitranský kraj, za práci: Jaskyně Slovenského krasu
3) Kristýna Vanek-ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12, za práci: Skalní útvary

Téma: Český ráj – globální geopark UNESCO
Starší žáci – památky:
1) Petra Příplatková-ZŠ Vrchlického, Liberec, za práci: Brána na Valdštejně
2) Zuzana Žáková-ZŠ Vrchlického, Liberec, za práci: Frýdštejn v zimě
3) Magda Stehlíková-ZŠ Vrchlického Liberec, za práci: Hrubý Rohozec a za práci: Roubenka v Českém ráji

Starší žáci – příroda: 1) Kryštov Hartman-ZŠ Vrchlického, Liberec, za práci: Vraní skály a Popova skála
2) Tomáš Havlíček-ZŠ Vrchlického, Liberec, za práci: Skalní okno ve skále Ocún
3) Alex Lovjanikov-ZŠ Vrchlického, Liberec, za práci: Prachovské skály

Mladší žáci – technika malba, kombinace:
1) Kateřina Kratochvílová-Základní škola Jičín, Husova, za práci: Hrubá Skála
2) Adéla Kalhotková-Základní škola Jičín, Husova, za práci: Trosky 2) Ema Zemánková-ZŠ Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj, za práci: Trosky v krajině
2) Tibor Ágh-Základní škola Jičín, Husova, za práci: Humprecht
3) Dušan Markl-Základní škola Jičín, Husova, za práci: Trosky

Mladší žáci-technika pastelka, pastel, tužka:
1) Daniela Kovaříková-Základní škola Jičín, Husova, za práci: Zámek v krajině - technika tužka
1) Amálie Babáková-za práci: Trosky s geologickým profilem
2) Amálie Horáčková-ZŠ Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj, za práci: Hrubý Rohozec
2) Šimon Kolařík-Základní škola Jičín, Husova, za práci: Trosky – technika tužka
3) Lea Tolarová-Základní škola Jičín, Husova, za práci: Trosky v podzimním lese

Mladší žáci-kombinované techniky-mimořádné ceny:
Kateřina Zelnická-ZŠ Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj, námět: Prachovské skály
Johana Hladíková-ZŠ Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj, námět: Prachovské skály
Alex Horáček-ZŠ Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj, námět: Prachovské skály,
Kačka Hronová, -ZŠ aMŠ na Beránku , Praha 12 za práci Pravčická brána

Mladší žáci – kombinované techniky-mimořádné ceny:
Johana Horáčková-ZŠ Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj, námět: Ledňáček
Magda Bořilová-ZŠ Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj, námět: Datel
Matylda Ferbasová-ZŠ Mírová pod Kozákovem, Liberecký kraj: námět: Brouk
Nejmladší žáčci: 1) Kateřina Morávková-MŠ Jeníkov, okres Teplice, za práci: Hrad Kost
2) Vítek Trojan-MŠ Jeníkov, okres Teplice, za práci: Lovecký zámek Humprecht
3) Justýna Duštírová-Masarykova ZŠ a MŠ, Tatobity, okres Semily, za práci: Naše vesnička

Mimořádné ceny poroty za výtvarný počin:
Miroslava Holezcová-ZŠ Fatranská, Nitra, za práci: Nitranský hrad, Corgoň
Alexandra Schneková- ZŠ Fatranská, Nitra, za práci: Hrad Hrušov
..................................................................... XII.ročník soutěže Vezmi žlutou barvičku ... Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO ,Ochranou Klokočských, z.s. Neziskovkami Libereckého kraje, z. s., a Památkovou komorou České republiky, vyhlašují

XII.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma Děti a památky UNESCO v mé zemi.

a)- Kulturní památky
b)- Duchovní památky – nehmotné dědictví
c)- Český ráj – globální geopark UNESCO

Výtvarná část:
Kategorie:
1)- Školkáčci - děti do 6 let
2)- Minižáci - První stupeň ZŠ
3)- Žáci - Druhý stupeň ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií
4)- Dorost – od 15. do 19.let

Výtvarné techniky: Malba, kresba, perokresba, koláž, suchá jehla apod.

Maximální velkost výtvarných děl A3. Hotová díla je nutno označit na zadní straně: tématem, jménem a příjmením autora, adresou trvalého bydliště či školy, důležité je napsat i věk autora či autorky dílka.

Práce je možno odevzdat přímo na hradě Rotštejn v Klokočských skalách nebo zaslat poštou
do 30. 9. 2017 na adresu: OKS z. s,
Zelená cesta 1704,
TURNOV 511 01

Literární část:
Kategorie:
Žáci 5 – 9. tříd + žáci nižší třídy víceletých gymnázií
dorost – od 15. do 19. let

Literární útvar: próza: fejeton, povídka, vypravování, líčení, poezie. Maximální rozsah práce: 5 stran (psáno na PC nebo strojopisu) formátu A4.

Hotové práce s uvedením čísla tématu, jména, příjmení, věku autora a adresy školy, spolku a pod. či trvalého bydliště zašlete do 30. 9. 2017 na adresu: OKS z. s., Zelená cesta 1704, TURNOV 511 01. Nejlepší práce budou vyhodnoceny v rámci XIII. mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2017 která ve dnech 20.-22.10..2017 v Libereckém kraji.

Hana Talli Hlubučková koordinátor konference ............................................................................................................................... Listina vítězů XI.ročníku mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku…

Literární část Téma: Karel IV. a jeho svět
Mimořádná cena odborné poroty za poezii:
Lukáš Melíšek, ZŠ Žižkova, Turnov
Renata Trakalová, ZŠ Žižkova, Turnov

1.cena: za prózu Návrat Karla IV. do Čech,- Michaela Durdová, ZŠ Jeseniova, Praha 3, Žižkov

Téma: Ozvěny války roku 1866
1.místo: - Drahá Anno – dopisy z války - Tereza Vosecká, ZŠ Jeseniova, Praha 3, Žižkov
2.místo: - Jak jsem dostal generála a ztratil Marušku, vypravování - Jan Patka, Gymnázium Frýdlant v Čechách

Listina vítězů XI.ročníku mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku …
Výtvarná část
Téma: Karel IV. a jeho svět
Kategorie 1 – Minižáci (5 -7 let)
Technika aplikace
1. Oliver von Seydlitz, ZŠ Mírová pod Kozákovem
2. Vojtěch Brodský, ZŠ Mírová pod Kozákovem
3. Filip Macháček, ZŠ Mírová pod Kozákovem
Mimořádná cena za pobavení poroty:
Filip Theodor Dušek, Král Karel, ZŠ Žižkova, Turnov,

Kategorie 2 - I.stupeň ZŠ (8 -11.let)
Cena za nápad – Katarína Daňová, Návrhy Šiat, ZŠ Tesáre, Nitranský kraj
Cena za nápad - Adam Čarnogurský, Karel IV. – kubismus, ZŠ Tesáre

Kategorie 2 - I.stupeň ZŠ (8 -11.let)
Technika Aplikace – téma stavební památky doby císaře KarlaIV.
1) Stela Rulcová, ZŠ Mírová pod Kozákovem
2) Lucie Lišková, ZŠ Mírová pod Kozákovem,
2) Tereza Šírková, ZŠ Mírová pod Kozákovem
3) Lenka Řeháková, ZŠ Mírová pod Kozákovem

Kategorie 2 - I.stupeň ZŠ (8-11.let)
Technika Aplikace - postavy, figury
1. Magda Stehlíková a Nikola Vrabcová, Karel IV a jeho ženy, ZŠ Vrchlického, Liberec
2. Hanka Raučinová, Císař na vycházce, ZŠ s MŠ Urmince, Nitranský kraj
3. Jakub Pimek, Karel IV, ZŠ Mírová pod Kozákovem

Kategorie 2 - I.stupeň ZŠ (8-11.let) – ostatní techniky
1. Karin Gajdošová, Karel IV. – největší Čech, ZŠ s MŠ Urmince, Nitranský kraj
2. Matylda Ferbasová, císař Karel, ZŠ Mírová pod Kozákovem
3. Magda Stehlíková, císař Karel IV. a Nové město, ZŠ Vrchlického, Liberec

Kategorie 2 - I.stupeň ZŠ (8 -11.let) – Život v době vlády Karla IV.
1. Jan Hausner, Boj s nepřítelem, ZŠ a MŠ na Beránku, Praha 12
2. Adéla Šímová, Procházka s Karlem, IV ZŠ Jeseniova, Praha 3, Žižkov
3. David Vančura, Rytířské klání, ZŠ Jeseniova, Praha 3, Žižkov

Kategorie II. – starší žáci (12-15 let - 9.ročník),
Architektonické památky doby Karla IV.
1. Natálie Sovová, Nové město Pražské – technika kresba tuší, ZŠ Jeseniova, Praha Žižkov
2. Laura Merašická, Patrícia Stopová, Mlžný Karův most - Technika tužka, ZŠ s MŠ Urmince, Nitranský kraj
3. Aneta Špronglová, Karlův most - technika aplikace ZŠ Jeseniova, Praha 3 Žižkov
3. Klára Bláhová, Pražský hrad - technika kresba tuší, ZŠ Jeseniova, Praha 3 Žižkov
4. cena za nápad - Sára Franzová, Pozvánka ke stavbě mostu, ZŠ Žižkova, Turnov

Kategorie II. – starší žáci (12 -15 let - 9.ročník), Karel IV. a jeho svět
1. Marek Uhrík, Portrét krále, ZŠ s MŠ Urmince, Nitranský kraj
2. Matúš Chudý, Návrh medaile, ZŠ s MŠ Urmince, Nitranský kraj
3. Annette Smíšková, Královská hra, Jeseniova, Praha 3 Žižkov
Cena pana Poláka za mimořádné výtvarné zpracování
Anna Hanušová, Karel IV. – linoryt ZŠ Vrchlického, Liberec

Kategorie II. – starší žáci (12-15 let - 9.ročník), Karel IV. - portrét krále
1. Alžběta Podrábská, ZŠ Vrchlického, Liberec,
Alenka Ho, Návrh knižní obálky, ZŠ Žižkova, Turnov
2. Monika Duffková, ZŠ Žiškova, Turnov

Kategorie III. Studenti I. – V.ročník středních škol
1. Janka Koleková, Portrét Karla IV, kresba, Horné Štitáre, Nitranský kraj

Téma Ozvěny války 1866
Minižáci (5–7 let)
1. Jan Veselý, Bitva 1866, ZŠ A MŠ Na Beránku, Praha 12
2. Petr Šenkyřík, Pomník koňům a jezdcům, ve Střezeticích, ZŠ A MŠ Na Beránku, Praha 12
3. Štěpán Hais, Sasové, ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12,

Mladší žáci (8-11 let) – Jiné techniky
1. Petra Příplatová, Portrét maršála Radeckého – Vrchlického, Liberec
2. Zuzana Žáková, Obraz bitvy kresba - ZŠ Vrchlického, Liberec

Kategorie II. – starší žáci (12-15 let - 9.ročník), Malba, pastel – figura

1. Alex Lovjannikov, Bitva technika pastel, barva, ZŠ Vrchlického, Liberec
2. Adéla Plívová, Sapér, malba, ZŠ Vrchlického, Liberec
3. Jakub Řehka, Bitva 1866, technika pastel, barva, ZŠ Vrchlického, Liberec

Mladší žáci (8-11 let) Z bitevního dění 1866
1. Terka Martenková, Na bitevním poli, ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12
2. Viktor Štefka, Boj o potok, ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12
3. Kačka Hronová, Boj, ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12

Mladší žáci (8-11 let) – ozvěny války roku 1866
1. Tobiáš Poek, Z pruského hřbitova, ZŠ Vrchlického, Liberec

3. Natálie Šašková Pomník Václavice, suchá křída, ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12

Starší žáci 12 – 15 let Z válečných dějů
1) Vendula Kutílková, Černý myslivec - kresba, ZŠ Vrchlického, Liberec
1) Alžběta Podrábská, Vojín na koni - malba, ZŠ Vrchlického, Liberec
2) Leontina Lankašová, Před bitvou, - malba, ZŠ Vrchlického, Liberec
3) Adéla Uretschlägerová, Bitva - kombinovaná technika pastel/barva, ZŠ Vrchlického, Liberec

Starší žáci (12 let) – Památníky války roku 1866
1) Jindřich Lankaš, Ossárium Chlum, ZŠ Vrchlického, Liberec
2) Anna Trešňáková, Osárium Kbelnice, ZŠ Vrchlického, Liberec
3) Anna Hrdinová, Ossárium Chlum, ZŠ Vrchlického, Liberec
************************************************************** XI.ročník mezinárodní výtvarné soutěže Vezmi žlutou barvičku ....
Ochrana Klokočských skal, z.s, Hugo na cestách ve spolupráci s Památkovou komorou České republiky a Neziskovkami Libereckého kraje z.s vyhlašují XI.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku…

na téma
č.1: Karel IV. a jeho svět
a na téma
č 2: Ozvěny války roku 1866

Výtvarná část:
je určena nadaným výtvarníkům od mateřských škol po maturanty.

Kategorie:
1)- Školkáčci - děti do 6 let
2)- Minižáci - První stupeň ZŠ
3)- Žáci - Druhý stupeň ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií
4)- Dorost – od 15. do 19.let

Výtvarné techniky: Malba, kresba, perokresba, koláž, suchá jehla apod. Maximální velkost výtvarných děl A3.
Hotová díla je nutno označit na zadní straně: číslem tématu, jménem a příjmením autora, adresou trvalého bydliště či školy, důležité je napsat i věk autora či autorky dílka. Práce je možno odevzdat přímo na hradě Rotštejn v Klokočských skalách nebo zaslat poštou do 30.9.2016 na adresu:
OKS z.s, Zelená cesta 1704 511 01 TURNOV

Literární část:
je určena pro žáky 5-9.tříd + žáci nižší třídy víceletých gymnázií dorost – od 15. do 19. let

Literární útvar: próza: fejeton, povídka, vypravování, líčení , poezie.
Maximální rozsah práce: 5 stran (psáno na PC nebo strojopisu) formátu A4 Hotové práce s uvedením čísla tématu, jména, příjmení, věku autora a adresy školy, spolku a pod. či trvalého bydliště zašlete do 30.9.2016 na adresu:
OKS z.s, Zelená cesta 1704 511 01 TURNOV

Nejlepší práce budou vyhodnoceny v rámci XIII.mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2016 která ve dnech 21.-23.10.2016 v Libereckém kraji

*************************************

Listina vítězů X.ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Vezmi žlutou barvičku …


Kategorie Mateřské školy: 1.místo za práci Léčení princezny, Dominika Uhríková, ZŠ s MŠ Urmince
2.místo za práci Naše apotéka, Ariana Kohut ,MŠ Mírová pod Kozákovem
3.místo za práci V lékárně ,Filip Macháček, MŠ Mírová pod Kozákovem

Kategorie Mladší žáci – technika malba, herbář
1.místo za práci Podběl léčivý,Lukáš Boček, Masarykova ZŠ s MŠ Železnice
2.místo za práci Máta peprná, Michaela Rejlková, Masarykova ZŠ s MŠ Železnice
3.místo za práci Dobromysl obecná, Barbora Šťastná, Masarykova ZŠ s MŠ Železnice

kategorie : Mladší žáci, technika : malba - apotéka
1.místo za práci Lékárna U datla, Sára Zemánková, ZŠ Mírová pod Kozákovem
2.místo za práci Lékárna u sovy, Barbora Kněbortová ZŠ Mírová pod Kozákovem
3.místo za práci Lékárna u datla,Magda Bořilová, ZŠ Mírová pod Kozákovem

kategorie : Mladší žáci, technika : aplikace
1.místo za práci Lékárna u Marie, Kristýna Staňková, ZŠ Jeseniova Praha 3, Žižkov
2.místo za práci Kúpele,Adam Čarnogurský, ZŠ Tesáre,Okres Topoľčany
3.místo za práci Hradná lekáreň,Nela Haverová, ZŠ Fatranská Nitra
3.místo za práci Lékárna, Lucie Lišková,ZŠ Mírová pod Kozákovem

kategorie : Mladší žáci, ostatní techniky
1.místo za práci Sušení žebříčku, Matyáš Mikuta,ZŠ Jeseniova, Praha 3, Žižkov
2.místo za práci Lékárna z louky ,Anna Špačková ,ZŠ Jeseniova, Praha 3, Žižkov
3.místo za práci Léky z rostlin Eliška Nováková, ZŠ Jeseniova, Praha 3, Žižkov

kategorie : Starší žáci
technika Aplikace
1.místo za práci Kycol u slepé koleje, Marek Bohuš, Jakub Janďura , ZŠ Vrchlického, Liberec

technika : Kolorovaná perokresba
1.místo za práci Péče o nemocného ,Alexandra Schneková ,ZŠ Fatranská Nitra

technika : Tužka
2.místo za práci Kláštorný špitál, Janka Koleková, ZŠ Fatranská Nitra

technika :malba
3.místo za práci Plaga Suit ,Carmen Cvejnová ,ZŠ s MŠ Urmince, okres Topoľčany

Mimořádné ceny:
za práci Herbář 6.třídě Masarykovy základní školy a mateřské školy Železnice

za práci: na lékárenskej tare Domice Klasové, ZŠ s MŠ Urmince, okres Topoľčany

za práci Lípa Michaele Canincové ,ŽŠ Jeseniova, Praha 3, Žižkov,

MIMOŘÁDNOU CENU ODBORNÉ POROTY
za účast v soutěži: Vezmi žlutou barvičku...kategorie literární tvorba.
Natálii Kozové, Karolíně Vaňoučkové , ZŠ Vrchlického, Liberec


Anketa

Cena Adolfa Heyduka

Která památka je podle vás nejvíce přívětivá ke zdravotně znevýhodněným?
v kategoriích:

1) Kulturní památky UNESCO a památky ve správě NPÚ
2) Ostatní kulturní památky
3) Geologická lokalita nejvíce přátelskáke zdravotně znevýhodněným
4) Technické památky a malá muzea pečují o industriálí dědictví
Novinky

X.SEMINÁŘ PAMÁTKY PRO KAŽDÉHO ŽAMBERK 2024

X.SEMINÁŘ PAMÁTKY PRO KAŽDÉHO ŽAMBERK 2024 proběhne ve čtvrtek 6.6.2024 v Muzeu starých strojů a technologií v Žamberku od 10:00 do cca 15:30 hod. Seminář se koná pod záštitou...

18.04.2024

Lípa v Telecím u Poličky je ve finále o Evropský strom roku

Jestli chcete, aby vyhrála dejte jí prosím hlas zde ʕ•ᴥ•ʔ a pošlete tento odkaz dál. Děkuji Hugo

23.02.2022

16.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ...

Ahoj všem. Slavnostně vyhlašuji 16.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ... tentokrát na téma " Svitky, pergameny, listiny, knih ...aneb jak a na co předkové psali a ...

04.11.2020

Zobrazit vše

Medvědí pozvánky

Ocenění nadaných literátů

Srdečně vás zveme na slavností ocenění vítězných literárních prací XVIII. ročníku mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ... které se koná 20.3.2024 od 15:00 v...

13.03.2024

IX.seminář Památky pro každého Kuks 2023 7.6.2023

IX.seminář Památky pro každého Kuks 2023 se uskuteční v prostorách NKP Hospital Kus ve středu 7.6.2023. V rámci semináře proběhne ocenění památek, geologickýh lokalit a...

21.03.2023

VIII.seminář Památky pro každého Svojanov 2022

VIII.seminář Památky pro každého se koná ve čtvrtek 23.6.2022 na hradě Svojanov. Součástí semináře je i předání Ceny Adolfa Heyduka za rok 2021 oceněným památkám a lokalitám.

02.06.2022

Zobrazit vše

HTML5 a CSS3 valid!FF chrome and IE compatible!