Vyhlášení ceny Adolfa Heyduka za rok 2021

CENA ADOLFA HEYDUKA ZA ROK 2021 VYHLÁŠENA

Na slavnostním předání cen Adolfa Heyduka za rok 2020 dne 16.6.2021, které proběhlo dne 16.6.2021 v Muzeu starých strojů a technologií v Žamberku byla, předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Jiřím Voseckým a odbornou lektorkou mezinárodního vzdělávacího projektu Hugo na cestách® Hanou Talli Hlubučkovou vyhlášena CENA ADOLFA HEYDUKA 2021.

Veřejnost může na webových stránkách www.hugonacestach.info nominovat kulturní památky, geologické lokality, technické památky či malá muzea zaměřená na industriální či technické dědictví, které či která jsou podle jejího mínění nejvíce přátelská ke zdravotně znevýhodněným návštěvníkům.

Památky jsou rozděleny do dvou kategorií – Památky UNESCO a Národní kulturní památky.
Druhou kategorii tvoří památky ostatní, nebo chcete-li památky regionální.
Navrhovat památky do obou kategorií nebo hlasovat můžete na webu: www.hugonacestach.info do 30.3.2022. Z jedné IP adresy lze hlasovat pouze jednou.

Do soutěže nelze přihlásit státní a městská muzea. Nominovat nelze ani bývalé hrady, zámky, kláštery a pod, které dnes slouží jako ústavy sociálních služeb, domovy důchodců, domy s pečovatelkou službou, hospice apod.

V případě geologických lokalit a přírodních památek hledáme třeba bývalý důl proměněný ve skanzen, nebo naučnou stezku ke stěnám, procházka zajímavými místy … i tady platí, že navrhnout nebo hlasovat můžete na webu: www.hugonacestach.info do 30.3.2022. Z jedné IP adresy lze hlasovat pouze jednou.

U technických památek a památek industriálního dědictví chceme ocenit ty, kteří nejen uchovají technické poklady, ale také odstraňují bariéry při jejich objevování a věnují se specifickým potřebám lidí se znevýhodněním při poznávání tohoto druhu památek.

Partnery projektu jsou Geopark Český ráj, o.p.s., Ochrana Klokočských skal, z.s., a Památková komora ČR.
Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Hana Talli Hlubučková, hlavní koordinátorka projektu

vyhlášení ceny.jpg

Datum: 23.06.2021

Slavnostní předání Ceny Adolfa Heyduka - Žamberk 2021

... jeden z důvodů proč tu můj projekt je ... mapa ʕ•ᴥ•ʔ

CenaAHeyduka (1).jpg CenaAHeyduka (2).jpg CenaAHeyduka (3).jpg CenaAHeyduka (4).jpg CenaAHeyduka (5).jpg CenaAHeyduka (6).jpg CenaAHeyduka (7).jpg CenaAHeyduka (8).jpg CenaAHeyduka (9).jpg CenaAHeyduka (10).jpg CenaAHeyduka (11).jpg CenaAHeyduka (12).jpg CenaAHeyduka (13).jpg CenaAHeyduka (14).jpg CenaAHeyduka (15).jpg CenaAHeyduka (16).jpg CenaAHeyduka (17).jpg CenaAHeyduka (18).jpg CenaAHeyduka (19).jpg CenaAHeyduka (20).jpg CenaAHeyduka (21).jpg CenaAHeyduka (22).jpg CenaAHeyduka (23).jpg CenaAHeyduka (24).jpg CenaAHeyduka (25).jpg

Datum: 21.06.2021

Cena Adolfa Heyduka 2020 - známe vítěze

https://www.tichezpravy.cz/oceneni-pro-pamatku-pratelskou-k-navstevnikum-se-zdravotnim-znevyhodnenim/ Cena Adolfa Heyduka pro památku, technickou památku či geologickou lokalitu nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným 2020

Oficiální tisková zpráva

Lidé s hendikepem chtějí žít plnohodnotný život, stejně tak i jejich rodiny. Většinová společnost má tendence dívat se na ně a chovat se k nim jako k nemocným. Oni však mají „hendikep“ ne nemoc. Mají své specifické potřeby při objevování kulturního dědictví, a pokud je to možné, je dobré vycházet jim vstříc a umožnit jim při trávení volného času i studiu v maximální možné míře stejný zážitek, jako lidem bez hendikepu. I proto vznikla v roce 2015 cena Adolfa Heyduka.

Cenu vyhlašuje mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Památkovou komorou ČR a Geoparkem Český ráj o. p. s. Záštitu nad tímto konáním převzala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

Veřejnost může na webových stránkách www.hugonacestach.info nominovat kulturní památky, geologické lokality, technické památky či malá muzea zaměřená na industriální či technické dědictví, které či která, jsou podle jejího mínění nejvíce přátelská ke zdravotně znevýhodněným návštěvníkům.

Kulturní památky jsou rozděleny do dvou kategorií – Památky UNESCO a Národní kulturní památky.
Druhou kategorii tvoří památky ostatní, nebo chcete-li, památky regionální.
V případě geologických lokalit hledáme třeba bývalý důl proměněný ve skanzen, nebo naučnou stezku ke stěnám…
U industriálních památek hledáme malá muzea zaměřená na techniku, elektrárny apod., která se snaží překonat bariéry a umožnit lidem s nejrůznějším zdravotním znevýhodněním plnohodnotný zážitek.
Navrhovat památky nebo hlasovat můžete na webu: www.hugonacestach.info. Z jedné IP adresy lze hlasovat pouze jednou.
Do soutěže nelze přihlásit státní a městská muzea. Nominovat nelze ani bývalé hrady, zámky, kláštery a pod, které dnes slouží jako ústavy sociálních služeb, domovy důchodců, domy s pečovatelkou službou, hospice a pod.

V šestém ročníku – rok 2020 - této veřejné ankety zvítězily tyto památky a lokality:
V kategorii Národní kulturní památky a památky UNESCO: Státní zámek Kynžvart - prohlídky bez bariér pro osoby s pohybovým hendikepem - 84 hlasů

V kategorii ostatní památky: Město Česká Lípa - za prohlídkovou trasu nejen po pamětihodnostech historického centra určenou nevidomým a slabozrakým (hmatové plánky, popisy v Braillově písmu) - 66 hlasů

V kategorii geologická lokalita nejvíce přátelská ke zdravotně znevýhodněným pak získala cenu Adolfa Heyduka Vycházková cesta pro vozíčkáře v Janských lázních směrem k Hofmanově boudě - 41 hlasů Ze zpřístupnění industriálního dědictví osobám se smyslovým postižením ocenila veřejnost Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku - 69 hlasů

Slavností předání cen proběhne 16. 6. 2021 v Žamberku.


V uplynulých letech cenu Adolfa Hejduka získaly tyto památkové objekty, instituce a lokality:
Ročník 2015 – v kategorii Národní kulturní památky a památky UNESCO Národní památkový ústav - Květná zahrada v Kroměříži, za projekt Zahrady nevídaná, zahrada neslýchaná.
V kategorii ostatní památky: Měšťanská sladovna v Písku za kompletní bezbariérové zpřístupnění

Ročník 2016 – v kategorii Národní kulturní památky a památky UNESCO – Hrad a zámek v Bečově nad Teplou za haptický model relikviáře svatého Maura.
Ve druhé kategorii Město Tachov – Tachovský zámek za bezbariérové zpřístupnění jedná prohlídkové trasy

Rok 2017 - V první kategorii Národní památkový ústav - Státní zámek Kozel za bezbariérové zpřístupnění objektu
Římskokatolická farnost svatého Václava - Dóm svatého Václava v Olomouci za kompletní bezbariérové zpřístupnění chrámu osobám se zdravotním znevýhodněním.
V kategorii ostatní památky pak návštěvníci ocenili Domov svatého Josefa - Kompletní zpřístupnění Barokního areálu v Žírči osobám s pohybovým postižením.
V kategorii geologické lokality si cenu odnesl Hornicko-historický spolek Stříbro za prohlídky královské dědičné stoly Prokop pro osoby nevidomé a slabozraké.

Rok 2018 - V kategorii Národní kulturní památky, památky UNESCO si Cenu Adolfa Heyduka odnesl: státní zámek Buchlovice, za bezbariérové prohlídky pro osoby s pohybovým postižením.
Z ostatních památek získal cenu hrad Svojanov za kompletní odstranění bariér při prohlídkách.
V kategorii geologická lokalita nejvíce přátelská ke zdravotně znevýhodněným pak získal cenu Adolfa Heyduka projekt spolku Ochrana Klokočských skal Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná.
Ze zpřístupnění industriálního dědictví osobám se smyslovým postižením ocenila veřejnost Technické muzeum v Liberci, o.p.s

Rok 2019 - V kategorii Národní kulturní památky, památky UNESCO - Národní kulturní památka Vyšehrad - za možnost bezbariérové prohlídky celého areálu NKP pro osoby s pohybovým postižením .
V kategorii ostatní památky ocenila veřejnost Zámek Svijany za kompletní bezbariérový přístup do expozic i parku pro osoby pohybově postižené.
V kategorii technické památky a malá muzea - Železniční muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka za bezbariérový přístup pro osoby pohybově postižené.
V kategorii Geologické lokality udělila veřejnost Cenu Adolfa Heyduka Správě CHKO Slavkovský les za Naučnou stezku Kladské rašeliny přístupnou osobám s pohybovým hendikepem.

Hana Talli Hlubučková
Hlavní koordinátorka projektu


Datum: 30.04.2021

Cena Adolfa Heyduka 2020

Cena Adolfa Heyduka pro památku, technickou památku či malé muzeum zaměřené na industriální dědictví nebo geologickou či přírodní lokalitu nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným za rok 2020

Na slavnostním předání cen Adolfa Heyduka za rok 2019 dne 16.6.2020 na zámku Svijany byla prezidentem Památkové komory ČR Dr. Václavem Liškou, předsedou stálé senátní komise pro rozvoj venkova Mgr. Miroslavem Nenutilem a odbornou lektorkou mezinárodního vzdělávacího projektu Hugo na cestách® Hanou Talli Hlubučkovou vyhlášena CENA ADOLFA HEYDUKA 2020.

Veřejnost může na webových stránkách www.hugonacestach.info nominovat kulturní památky, geologické lokality, technické památky či malá muzea zaměřená na industriální či technické dědictví, které či která jsou podle jejího mínění nejvíce přátelská ke zdravotně znevýhodněným návštěvníkům.

Památky jsou rozděleny do dvou kategorií – Památky UNESCO a Národní kulturní památky.
Druhou kategorii tvoří památky ostatní, nebo chcete-li památky regionální.
Navrhovat památky do obou kategorií nebo hlasovat můžete na webu: www.hugonacestach.info do 30.3.2021. Z jedné IP adresy lze hlasovat pouze jednou.

Do soutěže nelze přihlásit státní a městská muzea. Nominovat nelze ani bývalé hrady, zámky, kláštery a pod, které dnes slouží jako ústavy sociálních služeb, domovy důchodců, domy s pečovatelkou službou, hospice a pod.

V případě geologických lokalit a přírodních památek hledáme třeba bývalý důl proměněný ve skanzen, nebo naučnou stezku ke stěnám … i tady platí, že navrhnout nebo hlasovat můžete na webu: www.hugonacestach.info do 30.3.2021. Z jedné IP adresy lze hlasovat pouze jednou.

U technických památek a památek industriálního dědictví chceme ocenit ty, kteří nejen uchovají technické poklady, ale také odstraňují bariéry při jejich objevování a věnují se specifickým potřebám lidí se znevýhodněním při poznávání tohoto druhu památek.

Hana Talli Hlubučková, hlavní koordinátorka projektu

11226007_931196040282270_1667586260760514554_n.jpg a heyduk.jpg 104739542_572872393617234_2149157872848820068_n.jpg

Datum: 19.06.2020

Cena Adolfa Heyduka za rok 2019, známe vítěze

Cena Adolf Heyduka za rok 2019

Ve čtvrtek 16. 4. 2020 bylo ukončeno hlasování veřejnosti v anketě o Cenu Adolfa Heyduka pro památku, geologickou lokalitu či technickou památku nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným za rok 2019.

Anketu vyhlašuje mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Památkovou komorou ČR pod záštitou Miroslava Nenutila, předsedy Stálé senátní komise pro rozvoj venkova.

Veřejnost mohla na webových stránkách www.hugonacestach.info nominovat kulturní památky, geologické lokality, technické památky či malá muzea zaměřená na industriální či technické dědictví, které nebo která, jsou podle jejího mínění nejvíce přátelská ke zdravotně znevýhodněným návštěvníkům. Do soutěže nelze přihlašovat státní a městská muzea. Nominovat nelze ani bývalé hrady, zámky, kláštery a pod, které dnes slouží jako ústavy sociálních služeb, domovy důchodců, domy s pečovatelkou službou, hospice a pod.

Do pátého ročníku nominovala veřejnost celkem 17 památek a lokalit, do hlasování bylo započítáno celkem 747 platných hlasů.

Cena Adolfa Heyduka v za rok 2019 patří v kategorii Národní kulturní památky a památky UNESCO - Národní kulturní památce Vyšehrad za možnost bezbariérové prohlídky celého areálu NKP pro osoby na vozíku, veřejnost přidělila 191 hlasů.

V kategorii ostatní památky zvítězil zámek Svijany za kompletní bezbariérový přístup do expozic i parku pro osoby pohybově postižené se 67 hlasy.

Za zpřístupnění naučné stezky Kladské rašeliny pro osoby na vozíku (s ohybovým postižením) se 103 hlasy získala cena Adolfa Heyduka 2019 pro geologickou lokalitu nejvíce přátelskou ke zdravotně znevýhodněným Správa CHKO Slavkovský les

V kategorii technické památky a malá muzea ocenila veřejnost Železniční muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka ze bezbariérový přístup pro osoby na vozíku 30 hlasy.

Hana Talli Hlubučková, hlavní koordinátorka projektu


Datum: 19.06.2020

1 2 3 4 Další


Anketa

Cena Adolfa Heyduka

Která památka je podle vás nejvíce přívětivá ke zdravotně znevýhodněným?
v kategoriích:

1) Kulturní památky UNESCO a památky ve správě NPÚ
2) Ostatní kulturní památky
3) Geologická lokalita nejvíce přátelskáke zdravotně znevýhodněným
4) Technické památky a malá muzea pečují o industriálí dědictví
Novinky

16.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ...

Ahoj všem. Slavnostně vyhlašuji 16.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ... tentokrát na téma " Svitky, pergameny, listiny, knih ...aneb jak a na co předkové psali a ...

04.11.2020

14.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku je tady

Srdečně zvu mladé výtvarníky a literáty ke 14. ročníku soutěže Vezmi žlutou barvičku ... na téma: koruny, hřivny, tolary a neb čím se dříve platívalo od roku 1989 zpátky v...

06.03.2018

PLYŠOVÉ ŠTĚSTÍČKO NA HRADĚ ROTŠTEJN

Srdečně Vás zvu na malou výstavu plyšových medvědů a medvídků ze sbírky Barunky Jaburkové na hrad Rotštejn do Českého ráje ve dnech 1.-2.6.2019. Pokud nebude pršet budeme tam od...

16.07.2017

Zobrazit vše

Medvědí pozvánky

Má vlast - cestami proměn na Vyšehradě

Mám rád lidi,kteří neskládají ruce do klína a mění své okolí k lepšímu. proto se setkáme v sobotu 19.5. na Vyšehradě, kde proběhne vyhlášení 10.ročníku soutěže Má vlast-...

11.05.2018

Tajemství zaniklých řemesel

Vážení přátelé historie, řemesel, dobrého jídla a pití. Dovolte, abych Vás jménem všech organizátorů a účinkujících pozval na už šestý ročník festivalu "Tajemství zaniklých...

01.03.2018

IV. seminář Památky pro každého Stříbro 2018

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ® ve spolupráci s městem Stříbro, Památkovou komorou České republiky, Českým rájem- globálním geoparkem UNESCO a Neziskovkami...

25.02.2018

Zobrazit vše

HTML5 a CSS3 valid!FF chrome and IE compatible!