Hugo na Levém Hradci

... za nejstarším křesťanským kostelem v České kotlině ... mapa ʕ•ᴥ•ʔLevHrad (1).jpg

... jsou místa, kudy před více jak tisíci lety kráčely dějiny ... a zejména v současné době je nezbytné si to připomenout ... tak jsem si sedl na veřejnou dopravu a hurá do míst, kde byl postaven nejstarší kostel české kotliny ...

 
LevHrad (2).jpg

... jsem si 10 km od Prahy na území obce Roztoky ... na levém břehu Vltavy, nedaleko obce Žalov ... tedy ve Středočeském kraji ... a cílem mé dnešní výpravy je hradiště zvané Levý Hradec ... které se vypínalo na ostrohu nad Vltavou a kudy ... a to doslova kráčely dějiny tohoto státu ...

 
LevHrad (3).jpg

... archeologové prokázali v těchto místech osídlení už z mladší doby kamenné a ze starší doby bronzové ... pro ty při co dějepise nedávali pozor připomenu, že starší doba bronzová se datuje cca 2 200 – 1 600 př. n. l. a hovoříme o únětické kultuře ...

 
LevHrad (4).jpg

... co to je? ... "Únětická kultura představuje na našem území kulturu, která je charakteristická svojí bohatou pramennou základnou (archeologickými nálezy) pro celou oblast Čech. Zároveň během vývoje této kultury dochází k přechodu od eneolitu do doby bronzové." ... Zdroj: ŠTULÍK MARTIN,Bc., Sídelní areály únětické kultury v Čechách, diplomová práce str.19, dosptupné zde: https://dspace5.zcu.cz/.../11025/28391/1/Stulik_2017_DP.pdf

 
LevHrad (5).jpg

... ovšem, novější dějiny jsou nesmírně pestré ... pominu-li oblíbenou pověst o knížeti Neklanovi a zápis v Kosmově kronice ... doloženo máme, že právě tady už v 7. a 8. století našeho letopočtu slovanské obyvatelstvo založilo neopevněné sídlo ...

 
LevHrad (6).jpg

... "Od 9. století se započalo s výstavbou opevněného hradiště, ve kterém sídlili první přemyslovská knížata. Nejstarší historicky doloženou událostí z tohoto místa je pak vysvěcení prvního kostela v Čechách. Zakladatelem kostela byl kníže Bořivoj v roce 882 nebo 884 a kostel byl zasvěcen sv. Klimentu." ... zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/hradiste-levy-hradec-2280962

 
LevHrad (7).jpg

... jak vypadalo přemyslovské hradiště je krásně vidět zde ... na naučné tabuli, protože řadu věcí můžete ve 21.století pouze odhadnout ... takže hradiště je rozděleno roklí na dvě části - vyšší severovýchodní byla akropolí a sídlem nobility a jihozápadní byla předhradím ...

 
LevHrad (8).jpg

... nejvýznačnější památkou na akropoli je kostel ... podle písemných záznamů jej nechal postavit kníže Bořivoj po svém křestu, který přijal spolu se svou manželkou, dnes svatou, Ludmilou z rukou arcibiskupa Metoděje ...

 
LevHrad (9).jpg

... historické prameny uvádějí dataci založení nejstaršího křesťanského kostela na českém území, mezi lety 882 až 884 ... původní kostelík byl zasvěcený sv. Klimentu ... a v průběhu věků tady proběhla řada význačných událostí ...

 
LevHrad (10).jpg

... "Je potřeba si uvědomit, že první přemyslovská knížata začala budovat na přelomu 9. a 10. století ústřední sídlo na Pražském hradě a zároveň síť středočeských hradišť jako strategických opor své moci. Levý Hradec spolu s Budčí patřil k vnitřním hradištím. O významu Levého Hradce na sklonku 10.století svědčí i skutečnost, že právě zde byl 19.února 982 zvolen Vojtěch z rodu Slavníkovců v pořadí druhým pražským a prvním biskupem českého rodu" ... zdroj: https://www.levyhradec.cz/index.php?id=2

 
LevHrad (11).jpg

... která hradiště patřila k těm vnějším? ... to také víme ... a některá jsem navštívil ... takže mezi přemyslovská hradiště patří: Tetín zde ʕ•ᴥ•ʔ a dalších 5 reportáží následně ... Libušín, Lštění, Stará Boleslav ... tam musím vyrazit ... a Mělník, reportáž zde ʕ•ᴥ•ʔ

 
LevHrad (12).jpg

... pokud jde o kostel, postupně prošel několika přestavbami, ale máme dochované základy rotundy z kvádříkového zdiva, nalezené pod dnešním kostelem sv. Klimenta a ty se datují do 11. - 12. století ...

 
LevHrad (13).jpg

... "Kostel byl pak v gotické a renesanční době několikrát rozšiřován a upravován, k zásadní přestavbě pak došlo v 17. století. V roce 1656 byla přistavěna zvonice a mezi lety 1673 (kdy je naposledy doložena existence okrouhlé lodi kostela) a 1684 zbořena zbylá část rotundy a vystavěna obdélníková barokní loď. V té době byl opatřen zdí sousední hřbitov." zdroj: https://www.levyhradec.cz/index.php?id=2

 
LevHrad (14).jpg

... o podobě staveb v akropoli a jejich účelu má vyprávět zdejší malá naučná stezka s omi zastaveními ... věru rád bych si početl ... sloupky zůstaly a k přečtení byly jen tři tabulky ... to je škoda ... i tak jsem si mohl díky těm informacím v místech kde stavby stály , lépe představit, jak to tady fungovalo ...

 
LevHrad (15).jpg

... podle výzkumů zůstaly akropole a předhradí osídleny i v časech, kdy postupně význam hradiště na Levém Hradci upadl ... Přemyslovci za své hlavní sídlo zvolili Prahu ... Vratislav II. Vyšehrad a ostatní hrad Praha ...

 
LevHrad (16).jpg

... kdo najde na zbytku obranného valu medvídka má brumbodík

 
LevHrad (17).jpg

... ono totiž v čase přesídlení Přemyslovců do Prahy ... tedy zhruba od 2. poloviny 11. století hradby přestaly udržovat ... opevnění se postupně začalo proměňovat ve vegetací zarostlé valy ... no jejich mohutné pozůstatky můžete, stejně jako já obdivovat do dnes ...

 
LevHrad (18).jpg

... "Královští úředníci sídlili na Levém Hradci ještě za dob Přemysla Otakara I., jak dokládají listiny z let 1221 a 1233. V roce 1233 byl Hradec (jako obec) předán do majetku ženského benediktinského kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě. Na dlouhá století se pak na Levý Hradec pozapomnělo. Na své historické místo se Levý Hradec vrátil až v obrozeneckých dobách, kdy začal také jeho archeologický průzkum." ... zdroj: https://www.levyhradec.cz/index.php?id=2

 
LevHrad (19).jpg

... tak a je tak akorát čas na menší svačinku ... já si tady budu dumat o dávných časech a vám přeji pěkný den ... brum

 

Datum: 20.04.2021


Anketa

Cena Adolfa Heyduka

Která památka je podle vás nejvíce přívětivá ke zdravotně znevýhodněným?
v kategoriích:

1) Kulturní památky UNESCO a památky ve správě NPÚ
2) Ostatní kulturní památky
3) Geologická lokalita nejvíce přátelskáke zdravotně znevýhodněným
4) Technické památky a malá muzea pečují o industriálí dědictví
Novinky

Lípa v Telecím u Poličky je ve finále o Evropský strom roku

Jestli chcete, aby vyhrála dejte jí prosím hlas zde ʕ•ᴥ•ʔ a pošlete tento odkaz dál. Děkuji Hugo

23.02.2022

16.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ...

Ahoj všem. Slavnostně vyhlašuji 16.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ... tentokrát na téma " Svitky, pergameny, listiny, knih ...aneb jak a na co předkové psali a ...

04.11.2020

14.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku je tady

Srdečně zvu mladé výtvarníky a literáty ke 14. ročníku soutěže Vezmi žlutou barvičku ... na téma: koruny, hřivny, tolary a neb čím se dříve platívalo od roku 1989 zpátky v...

06.03.2018

Zobrazit vše

Medvědí pozvánky

VIII.seminář Památky pro každého Svojanov 2022

VIII.seminář Památky pro každého se koná ve čtvrtek 23.6.2022 na hradě Svojanov. Součástí semináře je i předání Ceny Adolfa Heyduka za rok 2021 oceněným památkám a lokalitám.

02.06.2022

Plyšové štěstíčko na hradě Rotštejn

Pro radost malých i velkých milovníků plyšových medvídků a méďů bude opět na hradě Rotštejn v Českém ráji o víkendu 4.-5.6. vystaveno cca 300 medvědiků, část ze soukromé...

02.06.2022

Má vlast - cestami proměn na Vyšehradě

Mám rád lidi,kteří neskládají ruce do klína a mění své okolí k lepšímu. proto se setkáme v sobotu 19.5. na Vyšehradě, kde proběhne vyhlášení 10.ročníku soutěže Má vlast-...

11.05.2018

Zobrazit vše

HTML5 a CSS3 valid!FF chrome and IE compatible!