Velkopáteční bloumání po keltském oppidu Závist zvaném

... kde bydleli pradědečci Keltové ... mapa ʕ•ᴥ•ʔOpidumZavist (1).jpg

... v kalendáři je Velký pátek ... jsou tu Velikonoce ... svátek opředený křesťanskou tradicí i mnohem staršími pověstmi a mýty ... a tak se vydám někam, kde lidé žili ještě před narozením Krista ... na hradiště a keltské oppidum zvané lidmi Závist ...

 
OpidumZavist (2).jpg

... jsem na samém okraji hlavního města Prahy ... tedy přesně na hranici Prahy a středočeského kraje, konkrétně obce Dolní Břežany ... dneska se tu říká Břežanské údolí ... z centra Prahy se sem dá dojet pohodlně vlakem ...

 
OpidumZavist (3).jpg

... dávám se do kopce ... musím vylézt na vrch řečený Hradiště ... na horu jdu po zelené turistické značce ... sice tu a tam musím uskočit před cyklisty, ale žlutá vedoucí též k cíli mé dnešní cesty. je pouze pro fyzicky velmi zdatné jedince ... polezu po ní raději dolů ...

 
OpidumZavist (4).jpg

... a kam že to vlastně lezu ? ... inu tok řeky Vltavy posílený nedalekým soutokem s Berounkou vyhloubil během milionů let hluboký kaňon ... svoji troškou k dílu tomu přispěl i Břežanský potok ... a vznikly tak strategicky dobře využitelné kopce vrch Šance a vrch Hradiště ... a já dnes stoupám na Hradiště do výše 391m.n.m, ...

 
OpidumZavist (5).jpg

... díky strategicky výhodné poloze byla tato místa osídlena už v pozdní době kamenné ... v eneolitu tedy asi 4400-2000 let před naším letopočtem ... stopy těchto dávných antropogenních aktivit však spolehlivě překrylo mladší osídlení ...

 
OpidumZavist (6).jpg

... přibližně stejnou cestou jako já, stoupali tady lidé už v době bronzové ... ti své osídlení opevnili v dnes prokázané rozloze 60 ha ... později v laténském období opevnili si potupně tehdejší lidé plochu na 170 ha ... postupně od konce 6. do 5. stol. př. n. l. ... zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/hradiste-a-keltske...

 
OpidumZavist (7).jpg

... nejvíce se tady ovšem mluví o Keltech ... ti se zde prokazatelně usadili ve 2. a 1. století před naším letopočtem ... a využívali nejen vrch Hradiště ale i protější Šance ... tam se vykutálím někdy jindy ...

 
OpidumZavist (8).jpg

... rozsáhlý archeologický výzkum, který na vrchu Hradiště probíhal v letech 1963 až 1989 přinesl mnoho zajímavých poznatků o největším Keltském oppidu na území dnešní České republiky ...

 
OpidumZavist (9).jpg

... původní pevnění opravili a posléze značně rozšířili ... do dnes je v terénu patrných 9km opevnění, které je místy i dnes vysoké 9 metrů ... na území předhradí stávala obytná zástavba tvořena ohrazenými dvorci ... hledal bych zde i dílny řemeslníků ...

 
OpidumZavist (10).jpg

... "Nově vybudované oppidum mohlo přijmout pod svoji ochranu příslušníky kmene sídlící na svazích členěných terasami a v blízkém okolí. Kapacita Oppida činila až 40000 osob. Oppidum tvořené z kopce Hradiště a kopce Šance dosahovalo rozlohy 170 ha a bylo hlavním centrem keltské moci na území Čech až do 2. poloviny 2. stol." ... zdroj: https://zbraslavhistorie.info/uvod-keltske_oppidum

 
OpidumZavist (11).jpg

... jak patrno ... došel jsem až na akropoli ... o jejích proměnách v čase hovoří moc pěkně udělané naučné panely ... je jen škoda, že z úžasných archeologických objevů a pozůstatků keltského města na místě samém nic neuvidíte ...

 
OpidumZavist (12).jpg

... co že je to ta akropole? ... no vlastně centrum keltského opevněného sídelního útvaru zvaného oppidum ... kde bylo duchovní místo v tomto případě chrám s oltářem a sídlila zde tehdejší šlechta ... celá akropole měla vlastní hradby o délce 70 m a šířce cca 55 m ...

 
OpidumZavist (13).jpg

... zdejší archeologické památky totiž lidé ničili a poškozovali ... až bylo rozhodnuto o tom, že nejlepší ochranou cenného kulturního dědictví před poškozením je zasypání ...

 
OpidumZavist (14).jpg

... takže je potřeba, pokud vás zajímá co kde bylo ... podívat se do odborné literatury a nebo alespoň důkladně studovat zdejší naučný systém a pak podle barevných patníků zkusit určit co kde bývalo ...

 
OpidumZavist (15).jpg

... Keltové dovršili na území České republiky pravěký vývoj ... na svých taženích nasbírali mnoho zajímavých zkušeností a získali četné dovednosti ... které dovedli řemeslně i vojensky velmi dobře využít a též rozvinout a posunout dál ...

 
OpidumZavist (16).jpg

... úroveň keltského hutnictví, kovářství, šperkařství, stavitelství i dalších oborů, snese srovnání s úrovní středověku ... přinesli i znalost hrnčířského kruhu a rotačních mlýnků na obilí ... zdroj:http://www.monet.cz/atlas/kap31.htm

 
OpidumZavist (17).jpg

... občas se podívejte i na značení na stromech ... prozradí vám ledacos o dalších objektech, které nejsou vyznačeny patníky, jako ty na akropoli ... tady například bývala vstupní brána k akropoli nazvaná výzkumníky Brána A ...

 
OpidumZavist (18).jpg

... a teď je čas na docela malou medvědí svačinku ... než se vydám zase pomalu zpátky ... víte co se říká o Velkém pátku? ... ano správně, traduje se, že se hory otevírají a poklady vydávají ...

 
OpidumZavist (19).jpg

... Keltové razili ... jako první na našem území zlaté mince, kterým se říká "duhovky" ... název prý získaly proto, že je lidé nacházeli v místech keltských sídlišť po dešti, když se objevila duha ... no já jsem žádnou takovou minci nezahlédl, takže mým největším pokladem bude i nadále vědění ...

 
OpidumZavist (20).jpg

... "Jak to tu vastně vypadalo? V opevnění byly dřevěné brány, síť cest byla vysypána štěrkem. Za mohutnými obrannými zdmi se nacházely ulice, které tvořily dřevěné domky různých řemeslníků a volné prostranství, kde bylo možné v případě nouze zbudovat provizorní přístřešky pro obyvatele z širokého okolí." ... zdroj: https://zbraslavhistorie.info/uvod-keltske_oppidum

 
OpidumZavist (21).jpg

... rostoucí byliny mě ujistí o tom, že voda tady byla a je ... a také mě znovu napadá, jak moudře si lidé uměli vybrat místo pro svá sídla v dobách dávno minulých ... zánik keltského oppida je odborníky kladen do třetí čtvrtiny první století před naším letopočtem ... ale víme ... že krátkodobě, k vojenským účelům ... jako strážní bod posloužil vrch Hradiště ještě mnohokrát ... naposledy za války třicetileté ...

 
OpidumZavist (22).jpg

... a je čas sejít se po žluté stezce pěkně dolů z kopce ... i když je terénní a náročná i tady platí "Pozor na cyklisty!" ... ale zase pěkně uvidím na řeku Vltavu a na Prahu ...

 
OpidumZavist (23).jpg

... na protější straně za Vltavou je kamenolom Zbraslav jehož vznik se traduje okolo roku 1900, kdy na levém břehu řeky Vltavy postupně vznikalo několik malých stěnových lomů ... těžba a zpracování kamene bylo prováděno převážně ručně ... první zmínky o počátku strojního zpracování kamene jsou z roku 1920 ... zdroj: https://kamenzbraslav.cz/.../kamenolomy/kamenolom-zbraslav/

 
OpidumZavist (24).jpg

... dole pode mnou je dříve samostatné město Zbraslav, dnes součást Prahy a také Horní Břežany ...

 
OpidumZavist (25).jpg

... neodolal jsme a díky turistickým značkám došel bezpečně až na rozcestí k pomníku Vítězslava Hálka ... básníka, novináře, spisovatele, představitele generace "májovců" ...

 
OpidumZavist (26).jpg

... dostal se ke mě údaj, že právě tady začíná keltská naučná stezka ... já jsem ani při sebelepším pátrání žádný panel nenašel a nebo jsem špatně hledal ...

 
OpidumZavist (27).jpg

... zato jsem potkal moc zajímavý panel o záchranné stanici pro volně žijící živočichy a také, kdy je potřeba zachraňovat a kdy nezachraňovat mláďata ...

 
OpidumZavist (28).jpg

... byl to krásný a bohatý den ... mizím do tepla ohřát si kožíšek ... a věnovat se věcem Velkopátečním ... tak brum ...

 

Datum: 02.04.2021


Anketa

Cena Adolfa Heyduka

Která památka je podle vás nejvíce přívětivá ke zdravotně znevýhodněným?
v kategoriích:

1) Kulturní památky UNESCO a památky ve správě NPÚ
2) Ostatní kulturní památky
3) Geologická lokalita nejvíce přátelskáke zdravotně znevýhodněným
4) Technické památky a malá muzea pečují o industriálí dědictví
Novinky

16.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ...

Ahoj všem. Slavnostně vyhlašuji 16.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ... tentokrát na téma " Svitky, pergameny, listiny, knih ...aneb jak a na co předkové psali a ...

04.11.2020

14.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku je tady

Srdečně zvu mladé výtvarníky a literáty ke 14. ročníku soutěže Vezmi žlutou barvičku ... na téma: koruny, hřivny, tolary a neb čím se dříve platívalo od roku 1989 zpátky v...

06.03.2018

PLYŠOVÉ ŠTĚSTÍČKO NA HRADĚ ROTŠTEJN

Srdečně Vás zvu na malou výstavu plyšových medvědů a medvídků ze sbírky Barunky Jaburkové na hrad Rotštejn do Českého ráje ve dnech 1.-2.6.2019. Pokud nebude pršet budeme tam od...

16.07.2017

Zobrazit vše

Medvědí pozvánky

Má vlast - cestami proměn na Vyšehradě

Mám rád lidi,kteří neskládají ruce do klína a mění své okolí k lepšímu. proto se setkáme v sobotu 19.5. na Vyšehradě, kde proběhne vyhlášení 10.ročníku soutěže Má vlast-...

11.05.2018

Tajemství zaniklých řemesel

Vážení přátelé historie, řemesel, dobrého jídla a pití. Dovolte, abych Vás jménem všech organizátorů a účinkujících pozval na už šestý ročník festivalu "Tajemství zaniklých...

01.03.2018

IV. seminář Památky pro každého Stříbro 2018

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ® ve spolupráci s městem Stříbro, Památkovou komorou České republiky, Českým rájem- globálním geoparkem UNESCO a Neziskovkami...

25.02.2018

Zobrazit vše

HTML5 a CSS3 valid!FF chrome and IE compatible!