Hugo v Týnci u Klatov

... od památky k památce ... mapa ʕ•ᴥ•ʔTýnec U Klatov (1).jpg

... letošní jaro je takové správné ... v nížinách kvetou sady a tady v samém podhůří Šumavy je o kus chladněji ... jsem v místě zvaném Týnec u Klatov v Plzeňském kraji ... na úpatí hory Úliště a putuji za dvěma zdejšími významnými památkami ...

 
Týnec U Klatov (2).jpg

... samotné místo Týnec evokuje svým názvem dvě věci ... buď „týnec“, znamenající „osadu obehnanou či chráněnou plotem“ nebo hospodářský dvůr tedy "tejn" ... německy se jméno obce řekne Teinitzel ... a ve starých kronikách a listinách ho najdete jako Teinitzl ... a ty první písemné zmínky jsou opravdu už z roku 1227 ... tedy období vlády krále Přemysla Otakara I. ...

 
Týnec U Klatov (3).jpg

... podle archeologických výzkumů tady žili lidé už v devátém století našeho letopočtu ... později celá oblast náležela náležela do kolonizačního území Vladislava II. (kolonizoval i blízké Klatovy), ten pak obec daroval klášteru sv. Jiří na Pražském Hradě, jež založil ... zdroj: https://www.zamektynec.cz/cz/tvrz-tynec/8/

 
Týnec U Klatov (4).jpg

... stávala tady tvrz ... která zanikla v průběhu války třicetileté a s ní zanikla pravděpodobně i víska tvrz obklopující, protože listiny z druhé poloviny věku šestnáctého uvádějí tato místa jako Pustý Týnec ...

 
Týnec U Klatov (5).jpg

... hrabě Maxmilián Norbert Krakowský z Kolowrat (14. 6. 1660 – 25. 3. 1721, komoří a skutečný tajný rada, Prezident nad apelacemi v Čechách, později Nejvyšší zemský komoří v Čechách). založil zdejší zámek ... plán stavby vznikl kolem roku 1700 a z dochovaných materiálů je zřejmé, že po roce 1710 byla již hotova hrubá stavba a před rokem 1724 byla z větší části stavební činnost dokončena a poté na čas přerušena ... zdroj: https://www.zamektynec.cz/cz/architektura-zamku/12/

 
Týnec U Klatov (6).jpg

... autorem projektu zámku a všech součástí jak se dnes říká "zámeckého areálu" je Giovanni Battista Alliprandi ... v půdorysu zámku navazuje na práce Johanna Bernarda Fischera von Erlach a jeho plán k Schönbrunnu z roku 1688 a také například na Berniniho neuskutečněný návrh Louvru ... a tak tady pod Šumavou vznikl mimořádný barokní klenot ... https://www.zamektynec.cz/cz/architektura-zamku/12/

 
Týnec U Klatov (7).jpg

... zámek se dočkal úprav v šedesátých letech osmnáctého století ... autorem díla je pravděpodobně Jan Josef Wirch ... a po této úpravě na zámek přesídlila rodina majitelů panství ... tedy hraběcí rod hraběcí rodiny Krakowských z Kolowrat ...

 
Týnec U Klatov (8).jpg

... léta dvacátého století se k zámku nezachovala příliš hezky ... střídaly se majitelé a také záměry jak areál využít ... a zámek pomalu a postupně chátral ... po roce 1989 se zdálo, že se blýská na lepší časy ... ale podle odborníků tehdy provedená oprava střechy napáchala víc škody než užitku ... neb došlo ke zničení unikátních barokních krovů ...

 
Týnec U Klatov (9).jpg

... koncem roku 1999 zámek Týnec koupil současný vlastník Jan Pelánek Lazarowitz ... tento mecenáš a sběratel umění zámek koupil s cílem areál zámku rehabilitovat a vybudovat zde umělecké centrum a muzeum moderního umění, kde hodlá umístit své sbírky ... zámek byl pro svou intaktnost a unikátnost prohlášen národní kulturní památkou ... zdroj: https://www.zamektynec.cz/cz/architektura-zamku/12/

 
Týnec U Klatov (10).jpg

... toto prohlášení pomohlo současnému majiteli získat finanční prostředky na revitalizaci objektu ... ale vzhledem ke stavebně technickému stavu v jakém se budovy nacházely je to běh na dlouhou trať ... ovšem podle informací uvedených na webových stránkách památky by měli první návštěvníci mít možnost navštívit zámek už v červenci 2023 ... držím palce ...

 
Týnec U Klatov (11).jpg

... o pár metrů výše v místech ... kde jak odborníci předpokládají stávala ranně středověká tvrz a kostel ze stejného období je i dnes kostelní areál ... s kostelem Nanebevzetí Panny Marie ... do poloviny věku sedmnáctého to bylo i významné poutní místo ...

 
Týnec U Klatov (12).jpg

... ale po pořádku ... samotný kostel pochází z poloviny čtrnáctého století ... pravda věž tehdy nejspíše neměl ... ta byla podle dobových pramenů dostavěna v průběhu šestnáctého století ...

 
Týnec U Klatov (13).jpg

... co nám o kostelu říkají zápisy? "Patrně někdy kolem poloviny 14. století byl postavený presbytář s opěráky a klenbou. Zdivo lodi pravděpodobně současné v celém dnešním půdorysném rozsahu. K původním konstrukcím a prvkům lze dále zařadit vítězný oblouk, oba štíty lodi, okna presbytáře a sanktuář. Konstrukce krovu lodi pochází hypoteticky z 1. poloviny 15. století" ... zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-nanebevzeti-panny...

 
Týnec U Klatov (14).jpg

... mohutná věž je vlastně "novostavba" ze sedmnáctého století ... nejstarší zvon nese letopočet 1666 ... v roce 1758 byl kostel upravován ... další opravy na sebe nenechaly dlouho čekat ... třeba krov presbytáře je datován do roku 1886 ...

 
Týnec U Klatov (15).jpg

... ve zdejším kraji se vypráví příběh k obrazu Madony, která roní krev ... podle legendy začal 8. června roku 1658 obraz Panny Marie zavěšený v chalupě Ondřeje Hišpargera v Klatovech ronit krev ... pro přesnost dodám, že obraz je volnou kopií vyobrazení Panny Marie z Re, v severní Itálii o kterém je uváděno, že začal krvácet v roce 1494 ...

 
Týnec U Klatov (16).jpg

... my ten obraz dnes známe jako Klatovskou madonu ... legenda však říká, že obrazu se nelíbilo v klatovském kostele, kam byl přenesen a tak po nějakou dobu byl umístěn právě tady ... městu Klatovy na dohled ... a proudily sem k němu davy poutníků ... ovšem měšťané klatovští a duchovní správa kostel opravili a přestavěli a Madona se vrátila zpátky do města ... nikde jsem nenašel písemné pramany, které by tohle dokládaly, ale jako příběh se mi tahle legenda moc líbí ...

 
Týnec U Klatov (17).jpg

... a zpět k historii ... ohradní zeď patrně ze 2. poloviny 18. století stejně jako brána hřbitova ... kaple sv. Barbory je postavena v roce 1758 mistrem Janem Korbelem z Týnce ... v roce 1839 byla v kapli zřízená hrobka Kolowratů ... zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-nanebevzeti-panny...

 
Týnec U Klatov (18).jpg

... před kostelem stojí tahle moc pěkná Chalupa se stodůlkou ... postavena byla patrně ve druhé polovině veku osmnáctého ... chalupa je dokladem zdejšího lidového stavitelství a své dětství zde prožil spisovatel Josef Hais Týnecký (1885-1964) ... a já si tady budu nad jeho knihou Zvony II. ,která se věnuje studyjím Jaroslava Vrchlického v Klatovech chvíli přemýšlet ... tak brum ...

 

Datum: 11.05.2023


Anketa

Cena Adolfa Heyduka

Která památka je podle vás nejvíce přívětivá ke zdravotně znevýhodněným?
v kategoriích:

1) Kulturní památky UNESCO a památky ve správě NPÚ
2) Ostatní kulturní památky
3) Geologická lokalita nejvíce přátelskáke zdravotně znevýhodněným
4) Technické památky a malá muzea pečují o industriálí dědictví
Novinky

Lípa v Telecím u Poličky je ve finále o Evropský strom roku

Jestli chcete, aby vyhrála dejte jí prosím hlas zde ʕ•ᴥ•ʔ a pošlete tento odkaz dál. Děkuji Hugo

23.02.2022

16.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ...

Ahoj všem. Slavnostně vyhlašuji 16.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ... tentokrát na téma " Svitky, pergameny, listiny, knih ...aneb jak a na co předkové psali a ...

04.11.2020

14.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku je tady

Srdečně zvu mladé výtvarníky a literáty ke 14. ročníku soutěže Vezmi žlutou barvičku ... na téma: koruny, hřivny, tolary a neb čím se dříve platívalo od roku 1989 zpátky v...

06.03.2018

Zobrazit vše

Medvědí pozvánky

Ocenění nadaných literátů

Srdečně vás zveme na slavností ocenění vítězných literárních prací XVIII. ročníku mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ... které se koná 20.3.2024 od 15:00 v...

13.03.2024

IX.seminář Památky pro každého Kuks 2023 7.6.2023

IX.seminář Památky pro každého Kuks 2023 se uskuteční v prostorách NKP Hospital Kus ve středu 7.6.2023. V rámci semináře proběhne ocenění památek, geologickýh lokalit a...

21.03.2023

VIII.seminář Památky pro každého Svojanov 2022

VIII.seminář Památky pro každého se koná ve čtvrtek 23.6.2022 na hradě Svojanov. Součástí semináře je i předání Ceny Adolfa Heyduka za rok 2021 oceněným památkám a lokalitám.

02.06.2022

Zobrazit vše

HTML5 a CSS3 valid!FF chrome and IE compatible!