Tajemný hrad v Posázaví

... silvestrovský výšlap na Dubou přes Odranec ... mapa ʕ•ᴥ•ʔStaraDuba (1).jpg

... legendární trať Posázavského pacifiku vede přímo přes tajemnou středověkou stavbu ... neb jsem medvídek zvídavý ... jsem asi kilometr od vlakové zastávky Hvězdonice ve Středočeském kraji a mířím zpět podél trati k ruinám dávného osídlení ...

 
StaraDuba (2).jpg

... poučen z nedalekého hradu Zlenice ... zvaného Hláska ... viz reportáž zde ʕ•ᴥ•ʔ ... jsem se snažil mávat hlasitě na lodníka ... ale asi mě neslyšel ... no nic ... tak musím po medvědí tlapce ... žluté značce ...

 
StaraDuba (3).jpg

... historie obce Hvězdonice sahá do počátku věku patnáctého a jak ke jménu přišly? ... "Historie říká, že jméno Jezdonice nejspíše pochází buď z nářečí, ale spíše od povinnosti svážeti dřevo k řece Sázavě, čímž byli povinni robotníci, robotující rolníci a lid z okolí v dávných dobách roboty. Na břehu řeky bylo vaziště vorů a odtud se plavily vory do Prahy. V této době již na řece Sázavě stával mlýn, ke kterému se sváželo obilí ke mletí..." ... zdroj: https://www.hvezdonice.cz/.../hist.../historie-obce-1cs.html

 
StaraDuba (4).jpg

... já však mířím za historií starší o pár set let a o pár set metrů dál ... způsobně zavolám "Loď ahoj" a zamávám a v duchu popřeju všem vodákům splavné řeky, dobré proudy i do časů příštích ...

 
StaraDuba (5).jpg

... mohlo by se zdát ... že jsem u cíle ... popisová tabule informuje bohatě o místě zvaném Odranec, hradu Dubá i o tom, jak člověk během staletí proměňuje krajinu ... i jak se mění názvy míst ... tady se například od věku šestnáctého říká Stará Dubá ... zdroj: Sedláček August, Místopisný slovník historický království Českého, r.v. 1908, str. 174

 
StaraDuba (6).jpg

... velmi pozorně jsme četl, co o zdejším osídlení píše pan profesor August Sedláček ve svém monumentálním díle Hrady, zámky a tvrze české, v 15 díle na str.101 -103 a věnoval se také poznatkům kastologů z 20. a 21. století ... trošku jsem zkusil zapojit i rozum medvědí ... a teď vás zvu na malý průzkum ...

 
StaraDuba (7).jpg

... podle popisků ... v těchto místech stávala mohutná věž ... ani četní vandalové a železniční trať, co vede okolo, nedokázali smazat mohutnost kamenných zdí, kterými se stavba založená ve druhé polovině věku třináctého vyznačovala ...

 
StaraDuba (8).jpg

... říká se, že to, co je kolem mě ... je součást městečka Odranec, které ku hradu od nepaměti náleželo ... a tedy své založení datuje také do druhé poloviny věku třináctého ... podle odborníků to bylo nevelké městečko s opevněním a branami ... které spolu s panským sídlem nahoře ... tady na kopci nade mnou ... tvořilo zcela unikátní architektonický celek ...

 
StaraDuba (9).jpg

... v době kdy vznikl, patřil mezi nejvýznamnější a rozlohou celého areálu i největší hrady u nás ... vedle královských lokalit snese srovnání například s Přiběnicemi jihočeských Vítovců ... komplex Staré Dubé navíc nezahrnuje pouze hrad, ale k němu přiléhající zázemí, tedy v údolí pod hradem ležící zbytky městečka Odranec ... na dvou místech je k vidění zachovalá opevnění z roku 1467 ... zdroj: https://www.novinky.cz/.../zricenina-stare-dube-patri-do...

 
StaraDuba (10).jpg

... každopádně na základě tohoto obrazu si umím moc dobře představit ... jak tenhle komplex vypadal ... zároveň mě napadlo ... co by tomu, jak to tady dnes vypadá řekl první známý majitel hradního komplexu pan Ondřej z Dubé z rodu Bebešoviců (či Benešovců) připomínaný v roce 1282 ...

 
StaraDuba (11).jpg

... do dnes jsou v terénu čitelné hradební zdi městečka Odranec a brána ... dovoluji si upozornit majitele pejsků, že právě v těchto místech jsem narazil a záhadný balíček, která nápadně připomínal otrávené návnady, jak je bohužel už znám odjinud ...

 
StaraDuba (12).jpg

... zpět k architektuře a historii ... návaznost opevnění je moc dobře vidět, když stromy shodí listí ... a poučen panem profesorem Sedláčkem vydám se ku hradu cestou nepohodlnou podél opevnění od Odranecké brány ...

 
StaraDuba (13).jpg

... městečko Odranec zaniklo v roce 1466 ... v místech kde bývalo je trať a náplavy z povodní ... ale o tom jak vypadalo něco víme ... víme kde byly brány ... městečkem procházela rozšířená ulice ... mohla přecházet v náměstí ... a na obě strany, jak k Sázavě tak k patě hradního kopce, byly parcely s domy ... později tady někde stál i panský dům ... zdroj: https://plus.rozhlas.cz/hrad-ktery-je-sam-pokladem-6634125

 
StaraDuba (14).jpg

... výstup podle opevnění je pro fyzicky zdatnější lidičky ... stejně jako na některé hrady Českého středohoří ... ale vykutálel se sem se mnou i můj fotograf

 
StaraDuba (15).jpg

... v těchto místech bývala mohutná hradní věž ... říkám si v duchu spolu s profesorem Tomášem Durdíkem ... že tahle památka by si jako celek zasloužila důkladný výzkum ... a konzervaci ... o to více držím palce spolku a dobrým lidem který se snaží minimalizovat vandalismus ... a uchránit mimořádné hodnoty těchto míst ...

 
StaraDuba (16).jpg

... a jsem na hradě ... do dnes se zachovaly části hradního příkopu ... ale po mnoha staletích to tady vypadá úplně jinak, než kdysi ... my dnes chodíme v úrovni prvního, mnohdy i druhého patra ... vlastní hradní stavby jsou uschovány pod vrstvami zeminy i zbytků zdiva a tvoří pro budoucí badatele úžasnou časovou "konzervu" ...

 
StaraDuba (17).jpg

... hrad měl čtyři nádvoří, je zde doložena ve 14. století kaple svatého Klimenta ... bylo zde palácové čryřkřídlé jádro a velká věž jejíž torzo jsem minul cestou do kopce ... palác a vstupní nádvoří ... vlastní hrad byl přes 100 metrů dlouhý ... zdroj: https://plus.rozhlas.cz/hrad-ktery-je-sam-pokladem-6634125

 
StaraDuba (18).jpg

... minimum z historie ... hradní komplex byl postaven za posledních Přemyslovců ... ve druhé polovině věku třináctého ... doložený máme zánik hradu v roce 1466 ... kdy byl celý areál pobořen vojsky Jiřího z Poděbrad ... a dále kroniky uvádějí místo jako pusté ...

 
StaraDuba (19).jpg

... když se pozorně podíváte pod kořeny tohodle stromu najdete mimořádně hezky zachovalé zdivo i s maltou ... kouzelnou ukázku toho, jak člověk mění krajinu k obrazu svému a moudrá matka příroda si po odchodu lidí zase bere své území zpět ...

 
StaraDuba (20).jpg

... je čas na malou medvědí svačinku, a také na loupežnickou legendu o zdejším hradě ... "...hrad vlastnil na počátku patnáctého století Jan Zúl z Ostředka, který podnikal loupeživé výpady do okolí, a proto byl hrad roku 1404 dobyt zemskou hotovostí ... loupežník byl jat a za své skutky popraven oběšením ... a to i spolu se svým otcem a padesáti členy loupeživé bandy 13. července 1404 v místech dnešní křižovatky U Bulhara v Praze ... zdroj: https://www.novinky.cz/.../zricenina-stare-dube-patri-do

 
StaraDuba (21).jpg

... je toho mnoho co si zasluhuje pozornost ... a o zdejším hradě by se dalo mnoho napsat ... zajímavé třeba je, že tady podle záznamů nebyla studna a vodu sem přiváděl "vodovod" z pramene nad hradem ... legenda vypráví o hajném, který v devatenáctém století vykopal části olověných trubek a použil je na výrobu kulek ...

 
StaraDuba (22).jpg

... a je čas jet domů ... starý rok právě pomaloučku odjíždí a támhle vidím ten nový ... tak do něj vykročte tou správnou nohou ... brum ...

 

Datum: 31.12.2020


Anketa

Cena Adolfa Heyduka

Která památka je podle vás nejvíce přívětivá ke zdravotně znevýhodněným?
v kategoriích:

1) Kulturní památky UNESCO a památky ve správě NPÚ
2) Ostatní kulturní památky
3) Geologická lokalita nejvíce přátelskáke zdravotně znevýhodněným
4) Technické památky a malá muzea pečují o industriálí dědictví
Novinky

16.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ...

Ahoj všem. Slavnostně vyhlašuji 16.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku ... tentokrát na téma " Svitky, pergameny, listiny, knih ...aneb jak a na co předkové psali a ...

04.11.2020

14.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku je tady

Srdečně zvu mladé výtvarníky a literáty ke 14. ročníku soutěže Vezmi žlutou barvičku ... na téma: koruny, hřivny, tolary a neb čím se dříve platívalo od roku 1989 zpátky v...

06.03.2018

PLYŠOVÉ ŠTĚSTÍČKO NA HRADĚ ROTŠTEJN

Srdečně Vás zvu na malou výstavu plyšových medvědů a medvídků ze sbírky Barunky Jaburkové na hrad Rotštejn do Českého ráje ve dnech 1.-2.6.2019. Pokud nebude pršet budeme tam od...

16.07.2017

Zobrazit vše

Medvědí pozvánky

Má vlast - cestami proměn na Vyšehradě

Mám rád lidi,kteří neskládají ruce do klína a mění své okolí k lepšímu. proto se setkáme v sobotu 19.5. na Vyšehradě, kde proběhne vyhlášení 10.ročníku soutěže Má vlast-...

11.05.2018

Tajemství zaniklých řemesel

Vážení přátelé historie, řemesel, dobrého jídla a pití. Dovolte, abych Vás jménem všech organizátorů a účinkujících pozval na už šestý ročník festivalu "Tajemství zaniklých...

01.03.2018

IV. seminář Památky pro každého Stříbro 2018

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ® ve spolupráci s městem Stříbro, Památkovou komorou České republiky, Českým rájem- globálním geoparkem UNESCO a Neziskovkami...

25.02.2018

Zobrazit vše

HTML5 a CSS3 valid!FF chrome and IE compatible!