Moravské Versailles 1/3

... barokní perla Vysočiny ... mapa ʕ•ᴥ•ʔJaromericeNRok1 (1).jpg

... jsem na úpatí Českomoravské vrchoviny, které se s láskou říká Vysočina ... toulavé tlapky mě zanesly asi třináct kilometrů od Třebíče do půvabného městečka zvaného Jaroměřice nad Rokytnou ...

 
JaromericeNRok1 (2).jpg

... osídlení v této oblasti se datuje podle archeologických nálezů hluboko do minulosti: "Na kopci Žabík byl nalezen sekáč valounu z rohovce. V období paleolitu se usadili lidé dnešního typu na Hradisku na jihozápadě Jaroměřic. Jsou doloženy kultury období neolitu, eneolitu, doby bronzové, starší doby železné a mladší doby železné. Ve 2. století Jaroměřicko osídlili Germáni a v 10. století tu postoupili Slované ze Znojemska." ... píše se na ... https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/6790/jaromerice-nad-rokytnou/historie/o

 
JaromericeNRok1 (3).jpg

... podle heraldické pověsti získalo toto místo své jméno od jarního vyměřování pozemků pro stavbu osady a menšího hradu ... mělo se tak stát už v roce 1131 ...

 
JaromericeNRok1 (4).jpg

... o původu Jaroměřic je první česky zpívaná opera ... hudbu zkomponoval František Antonín Míča a českým překladem ji opatřil Antonín Ferdinand Dubravius (Dúbrava) ... stalo se roku 1730 ...

 
JaromericeNRok1 (5).jpg

... ale zpět do historie ... první oficiální písemné zmínky o Jaroměřicích jsou až z první poloviny věku čtrnáctého ... kdy léta páně 1325 daroval král Jan Lucemburský patronát jaroměřického farního kostela cisterciáckému klášteru v Sedlci ...

 
JaromericeNRok1 (6).jpg

... největší rozkvět potkal Jaroměřice nad Rokytnou v období po roce 1623 ... tehdy Jaroměřické panství získal rod Questenberků pan Jan Antonín a po něm ... a nejvýznačnější člen této rodiny pan Adam Questenberk navždy změnili tvář městečka a postarali se o jeho slávu a věhlas ... které přetrvávají do dnes ...

 
JaromericeNRok1 (7).jpg

... zastavme se u rodu Questenberků trochu blíže ... původně to byla německá měšťanská kupecká rodina z Kolína ... ale z Kolína nad Rýnem ... koncem šestnáctého století opustili Německo a vzápětí vstoupili do služeb jeho císařské milosti Rudolfa II. :.. pilná práce a houževnatost jim brzo vynesla význačné postavení a také bohatství ...

 
JaromericeNRok1 (8).jpg

... říká se,že Jaroměřice získali velmi levně ... konec konců byl to konfiskát po bitvě na Bílé Hoře ... ale pro rozvoj místa udělali neskutečně mnoho ... a jejich stavební činnost je dnes předmětem ochrany světového společenství ... zámek a zahrady jsou památkami UNESCO ...

 
JaromericeNRok1 (9).jpg

... tak pěkně po pořádku ... pan Jan Antonín (žijící v létech 1646 – 1684) ... nechal ve městě postavit klášter Řádu služebníků Mariiných (latinsky Ordo Servorum Mariæ) ... "servitů." ... kteří se ve svém konání řídí regulí svatého Augustina ... u kláštera stála také loretánská kaple a nechyběl ani špitál svaté Kateřiny ...

 
JaromericeNRok1 (10).jpg

... největší osobností, která definitivně zasáhla do dějin celého města nejen stavebními, ale především vzdělávacími a kulturními aktivitami je ovšem pan Jan Adam z Questenberka narozen 24.2.1678 ve Vídni ...

 
JaromericeNRok1 (11).jpg

... tento pán patřil v době vrcholného baroka první třetiny 18.století mezi osvícené představitele šlechty na panstvích země Koruny české ... byl mecenášem a iniciátorem řady projektů v oblasti architektury, hudební a divadelní tvorby, znalcem malířství a sběratelem dobových hudebních nástrojů a naučných knih v širokém spektru svých zájmů ... zdroj: https://vysocina-news.cz/k-narozeninam-hrabete-questenberga-v-jaromericich-nad-rokytnou/

 
JaromericeNRok1 (12).jpg

... pan hrabě miloval Itálii ... její umění, operu i stavitelské styly ... stejně tak jako Francii ... a tak povolal význačného rakouského stavitele a architekta Jakuba Prandtauera ... a zahájil nebývalý projekt velké přestavby panského sídla a přebudování zahrad ...

 
JaromericeNRok1 (13).jpg

... ale je třeba doplnit dějinné souvislosti ... skončila třicetiletá válka ... a šlechta v duchu Jana Ámose Komenského začala cestovat a vzdělávat se ... a to čemu se na cestách naučila a co viděla si přivážela domů a chtěla užít i prostředí zemí Moravských, Českých a Slezských ...

 
JaromericeNRok1 (14).jpg

... pan hrabě Jan Adam nestudoval původně architekturu ... studoval ve Francii hudbu ... a právě tam se setkal s fenoménem italské opery ... a okouzlila ho architektura ... a po návratu domů se rozhodl realizovat své představy a povídá se ... že se na mnoha návrzích osobně podílel ...

 
JaromericeNRok1 (15).jpg

... a tak v čase končící renesance a nastupujícího baroka po třicet let nechává předělávat zámek a zahrady v jedno z nejkrásnějších barokních sídel Evropy ... velkorysý počin ...

 
JaromericeNRok1 (16).jpg

... ale jak račte vidět ... počasí mi mnoho nepřeje ... jdu tedy na jednu z posledních prohlídek zámku v sezóně 2019 ... a až se ten mrak vyprší ... mrkneme se spolu do zdejších krásných zahrad ... brum ...

 

Datum: 01.11.2019


Anketa

Cena Adolfa Heyduka

Která památka je podle vás nejvíce přívětivá ke zdravotně znevýhodněným?
v kategoriích:

1) Kulturní památky UNESCO a památky ve správě NPÚ
2) Ostatní kulturní památky
3) Geologická lokalita nejvíce přátelskáke zdravotně znevýhodněným
4) Technické památky a malá muzea pečují o industriálí dědictví
Novinky

14.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku je tady

Srdečně zvu mladé výtvarníky a literáty ke 14. ročníku soutěže Vezmi žlutou barvičku ... na téma: koruny, hřivny, tolary a neb čím se dříve platívalo od roku 1989 zpátky v...

06.03.2018

PLYŠOVÉ ŠTĚSTÍČKO NA HRADĚ ROTŠTEJN

Srdečně Vás zvu na malou výstavu plyšových medvědů a medvídků ze sbírky Barunky Jaburkové na hrad Rotštejn do Českého ráje ve dnech 1.-2.6.2019. Pokud nebude pršet budeme tam od...

16.07.2017

XII.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma Děti a památky UNESCO v mé zemi

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO ,Ochranou Klokočských , z.s. a Památkovou komorou České republiky, ...

31.03.2017

Zobrazit vše

Medvědí pozvánky

Má vlast - cestami proměn na Vyšehradě

Mám rád lidi,kteří neskládají ruce do klína a mění své okolí k lepšímu. proto se setkáme v sobotu 19.5. na Vyšehradě, kde proběhne vyhlášení 10.ročníku soutěže Má vlast-...

11.05.2018

Tajemství zaniklých řemesel

Vážení přátelé historie, řemesel, dobrého jídla a pití. Dovolte, abych Vás jménem všech organizátorů a účinkujících pozval na už šestý ročník festivalu "Tajemství zaniklých...

01.03.2018

IV. seminář Památky pro každého Stříbro 2018

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ® ve spolupráci s městem Stříbro, Památkovou komorou České republiky, Českým rájem- globálním geoparkem UNESCO a Neziskovkami...

25.02.2018

Zobrazit vše

HTML5 a CSS3 valid!FF chrome and IE compatible!