Kol katedrály svatého Bartoloměje putování

... za kolínskou perlou architektury ... mapa ʕ•ᴥ•ʔKatedrála Kolín (1).jpg

... kdyby mi někdo řekl ... že v květnu bude poletovat sníh a já vytáhnu ze šuplete šálu ... upřímně bych se mu vychechtal do očí ... ovšem letošní "ledoví muži" splnily svou pověst a tak jsem rád, že jsem si ji na toulky Kolínem vzal ...

 
Katedrála Kolín (2).jpg

... město Kolín ... tedy dnešní ... leží v místech ... kde archeologové prokázali četné pravěké osídlení ... a proč říkám dnešní? ... inu původní Kolín, dnes nazývaný Starý Kolín ležel v ranném středověku jako thová osada dole u řeky ... jenomže četné povodně přiměly lidi k přesunutí sídel ...

 
Katedrála Kolín (3).jpg

... na skále nad řekou ... jak píší staré rukopisy ... bylo tedy založeno město Nový Kolín nad Labem ...Colonia Nova ad Albim ... a jisto je ... že léta Páně 1261 byl Kolín plně fungujícím královským městem se všemi právy a výsadami ... které královským městům náležely ...

 
Katedrála Kolín (4).jpg

... město bylo vytyčeno na pravidelném půdorysu ulic ... což je v jeho historickém jádru dodnes zachováno ... doporučuji pomalu a v klidu si projít uličky od centrálního náměstí ke katedrále ...

 
Katedrála Kolín (5).jpg

... abych byl přesný ... jedná se o Arciděkanský chrám svatého Bartoloměje ... kdo že je arciděkan? Ottův slovník naučný říká toto: "Arciděkan (archidecanus) jest biskupem ustanovený a jím odvolatelný vyšší duchovní dozorce nad okršlkem zahrnujícím v sobě několik děkanátů nebo vikariátů, který se pak nazývá arciděkanstvím, krajským děkanátem, archidiakonátem, archipresbyterátem."

 
Katedrála Kolín (6).jpg

... pokud znalci církevního práva namítnou ... že arciděkanství bylo ve vedlejším městě ... tedy v Kutné Hoře ... mají pravdu ... tady stojí chrám ... který je do dnešních časů dokladem středověké bohatosti královského města Kolína a jeho významu pro světskou i duchovní správu kraje ...

 
Katedrála Kolín (7).jpg

... však také zakladatelem a prvním stavebníkem chrámu a samozřejmě štědrým donátorem byl osobně český král Přemysl Otakar ... druhý král toho jméně na trůně českém ... pracovala tady královská stavební huť ... a něž celá stavba vznikla ... uplynulo pěkných pár desítek let ...

 
Katedrála Kolín (8).jpg

... zajímavé je ... že stavba tohoto Božího chrámu se nezastavila ani za složité situace po úmrtí krále Přemysla ... dokonce byl ve starších letopisech zmiňován jako zakladatel kostela Jan Lucemburský ... my už dneska víme ... že za jeho života probíhala třetí etapa stavby ...

 
Katedrála Kolín (9).jpg

... "V roce 1349 byl chrám poškozen při požáru města a toto poškození bylo impulzem k další stavební činnosti. K obnově chrámu byl povolán dvorní architekt Petr Parléř, který 20. ledna 1360 zahájil za účasti císaře Karla IV. výstavbu nového katedrálního chóru, který vycházel ze vzoru kostela sv. Kříže ve švábském Gmündu, budovaného od roku 1351 Petrovým otcem Jindřichem Parléřem." píše se na :www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/chram-sv-bartolomeje

 
Katedrála Kolín (10).jpg

... chrám byl vysvěcen v roce 1378 ... ale i po tomto datu pokračovaly další stavební práce ... leč přišla doba husitská ... období válek ... reformací ... a chrám byl velmi poničen ...

 
Katedrála Kolín (11).jpg

... důkladné obnovy se kostel dočkal až poměrně pozdě v roce 1878 a to dík působení pana faráře Jana Svobody ... který právě v tomto roce pověřil zpracování plánů obnovy a zahájením stavby Josefa Mockera ...

 
Katedrála Kolín (12).jpg

... ani jeden z výše jmenovaných pánů se však obnovy chrámu nedožil ... ukončeny byly až v roce 1910 ... podle plánů Josefa Mockera ji ke zdárnému konci dovedl stavební rada Ludvík Lábler ... po obnově byl chrám posvěcen dne 2.10.1910 ...

 
Katedrála Kolín (13).jpg

... během druhé světové války při bombardování 15. března 1945 naštěstí puma minula severní stěnu chrámu a tak došlo "pouze" k poškození vitráží a drobným dílčím škodám na kamenných prvcích ...

 
Katedrála Kolín (14).jpg

... chrám byl drobně opraven ... "generální rekonstrukce však proběhla až v letech 2004–15 za působení faráře Libora Bulína, který se o celou rekonstrukci výrazně zasloužil. Stěžejní fáze oprav byla dokončena 2. prosince 2012, kdy se po 4,5 letech chrám znovu otevřel pro veřejnost, slavnostní mši předsedal pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka." zdroj:://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/chram-sv-bartolomeje

 
Katedrála Kolín (15).jpg

... a tak se dnes může Kolín pyšnit zcela ojedinělou katedrálou ... v místech původního románského kostelíka z 11.století postavili čeští králové chrám ... který přežil staletí a je chloubou a pýchou dnešního moderního města ... brum ...

 

Datum: 15.05.2019


Anketa

Cena Adolfa Heyduka

Která památka je podle vás nejvíce přívětivá ke zdravotně znevýhodněným?
v kategoriích:

1) Kulturní památky UNESCO a památky ve správě NPÚ
2) Ostatní kulturní památky
3) Geologická lokalita nejvíce přátelskáke zdravotně znevýhodněným
4) Technické památky a malá muzea pečují o industriálí dědictví
Novinky

14.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku je tady

Srdečně zvu mladé výtvarníky a literáty ke 14. ročníku soutěže Vezmi žlutou barvičku ... na téma: koruny, hřivny, tolary a neb čím se dříve platívalo od roku 1989 zpátky v...

06.03.2018

PLYŠOVÉ ŠTĚSTÍČKO NA HRADĚ ROTŠTEJN

Srdečně Vás zvu na malou výstavu plyšových medvědů a medvídků ze sbírky Barunky Jaburkové na hrad Rotštejn do Českého ráje ve dnech 1.-2.6.2019. Pokud nebude pršet budeme tam od...

16.07.2017

XII.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma Děti a památky UNESCO v mé zemi

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO ,Ochranou Klokočských , z.s. a Památkovou komorou České republiky, ...

31.03.2017

Zobrazit vše

Medvědí pozvánky

Má vlast - cestami proměn na Vyšehradě

Mám rád lidi,kteří neskládají ruce do klína a mění své okolí k lepšímu. proto se setkáme v sobotu 19.5. na Vyšehradě, kde proběhne vyhlášení 10.ročníku soutěže Má vlast-...

11.05.2018

Tajemství zaniklých řemesel

Vážení přátelé historie, řemesel, dobrého jídla a pití. Dovolte, abych Vás jménem všech organizátorů a účinkujících pozval na už šestý ročník festivalu "Tajemství zaniklých...

01.03.2018

IV. seminář Památky pro každého Stříbro 2018

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ® ve spolupráci s městem Stříbro, Památkovou komorou České republiky, Českým rájem- globálním geoparkem UNESCO a Neziskovkami...

25.02.2018

Zobrazit vše

HTML5 a CSS3 valid!FF chrome and IE compatible!