Legenda o Ivanovi svatém

... jak jsem poznával poutní místo Svatý Jan pod skalou ... mapa ʕ•ᴥ•ʔSvJanPodSkalou2 (1).jpg

... jsem ve Svatém Janu pod Skalou ... v místech kde se po staletí pěstuje úcta ke svatému muži Ivanovi ... ono už to tak je po celé věky ... když je lidem ouvej ... obrací se o pomoc k vyšším mocnostem ... putují na význačná místa a prosí o uzdravení, o lásku, o štěstí pro své bližní, o pokoj ve své zemi ...

 
SvJanPodSkalou2 (2).jpg

... takovým místům říkáme "poutí místa" ... a jen na území Čech, Moravy a Slezka jsou jich stovky ... věřícím poskytují povzbuzení a útěchu ... a ostatní by je měli navštívit třeba pro to ... aby se něco dozvěděli o našich dějinách a kulturních tradicích ... ze kterých evropská civilizace vyšla ...

 
SvJanPodSkalou2 (3).jpg

... jedním z poutních míst je právě Svatý Jan pod skalou ... tady je uložen k věčnému odpočinku svatý Ivan ... poustevník a současník knížete Břetislava svaté Ludmily ...

 
SvJanPodSkalou2 (4).jpg

... o svatém Ivanovi se nám zachovali legendy ... tři z nich patří mezi nejstarší slovanské písemné památky ... Staroslověnská legenda „O pustynnike Ivaně“ byla nalezena v několika pozdních cyrilských opisech na Rusi ... podle mínění odborníků její staroslověnská předloha psaná hlaholicí musela vzniknout v Čechách ... zdroj:http://www.moraviamagna.cz/legendy/l_ivan.htm

 
SvJanPodSkalou2 (5).jpg

... další z legend zaznamenal Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české, zmínky o poustevníkovi Ivanovi najdeme i v latinské tzv. Broumovské legendě, která se nazývá „Čtení o svatém Ivanu, který přijímal pod jednou“ ...

 
SvJanPodSkalou2 (6).jpg

... všechny legendy mají společný příběh o zbožném muži, který se tady věnoval duchovnímu životu a o lani, která ho živila svým mlékem ... vypráví také o tom, že svatý Ivan zde žil více jak 42 léta ...

 
SvJanPodSkalou2 (7).jpg

... Ivanovi, muži zbožnému, ukázal cestu sem k jeskyni Jan Křtitel ... oblíbený světec ranného křesťanství a po celou dobu byl mu ku pomoci ... není tedy divu ... že zdejší pramen nese jméno svatého Jana ...

 
SvJanPodSkalou2 (8).jpg

... měl jsem štěstí, mohl jsem navštívit i jeskyni svatého Ivana ... ukrytou ve stavbě zdejšího kostela ... je to travertinová jeskyně, zdobená původní krápníkovou výzdobou ... a pravda je, že ač je počátek února ... je zde velmi příjemně ...

 
SvJanPodSkalou2 (9).jpg

... není těžké si představit poustevníka, který tady bádá nad smyslem bytí, modlí se, hloubá a také odolává ďábelskému pokušení ...

 
SvJanPodSkalou2 (10).jpg

... právě při pokoušení ďáblem podle pověsti pomohl Ivanovi svatý Jan Křtitel ... a ďábel s nepořízenou vyletěl z jeskyně tímto komínem ...

 
SvJanPodSkalou2 (11).jpg

... na tomto kameni jsou dle legend otisky nohou svatého Ivana ... měl na něm klekávat ... ale zatím hovořím stále o legendách ... co víme o tomto světci, kterému svět říká Ivan Český?

 
SvJanPodSkalou2 (12).jpg

... víme o něm, že to neměl a nemá do dnes lehké ... v minulosti se našlo mnoho lidí ... i věhlasných učenců, kteří je ho život tady a jeho bytí vůbec zpochybňovali ... třeba Josef Dobrovský ...

 
SvJanPodSkalou2 (13).jpg

... původ světce je zahalen rouškou tajemství ... dnešní badatelé říkají toto: "pocházel z kmene severních Charvátů a do místa svého působení přišel tedy z východních Čech, sídla tohoto kmene. Byl synem některého z vladařů tohoto kmene, který v době života světce byl natolik autonomní a mocensky vyrovnaný přemyslovské državě, že jeho vladař mohl být pozdějším legendistou označen titulem „král" ... zdroj:http://www.orthodoxia.cz/svati/ivan-cesky.htm

 
SvJanPodSkalou2 (14).jpg

... přišel sem už jako křesťan ... tedy byl pravdědobně pokřtěn na Velké Moravě ... která jak vím ze svých návštěv hradiska Bojná ... byla křesťanská ještě před příchodem Cyrila a Metoděje ...

 
SvJanPodSkalou2 (15).jpg

... žil zde ... a zde se také setkal s knížetem Bořivojem, manželem kněžny Ludmily, ti žili na nedalekém Tetíně ... ještě za svého života vybudoval Ivan v jeskyni kapli svatého Jana Křtitele ...

 
SvJanPodSkalou2 (16).jpg

... po poustevníkově smrti nechal jej kníže Břetislav právě tady pohřbít ... jak jsem říkal našli se tací, kteří o jeho bytí pochybovali ... antropolog Emanuel Vlček prozkoumal hrob svatého Ivana ...

 
SvJanPodSkalou2 (17).jpg

... výzkum prokázal, že se jedná o hrob muže necelých 53 let starého, 170 cm vysokého, který žil dlouhou dobu ve vlhkém prostředí a živil se převážně rostlinnou stravou ... to odpovídá legendám,nemyslíte? ...

 
SvJanPodSkalou2 (18).jpg

... každopádně již ve velmi ranném středověku těšil se poustevník Ivan obrovské úctě lidu ... první kapli nad hrobem poustevníka nechal zbudovat kníže Bořivoj ...

 
SvJanPodSkalou2 (19).jpg

... v roce 1030 získali kapli svatého Jana Křtitele do majetku bratří z řádu benediktýnů ... a ti zde vybudovali klášter ... později ... v roce 1310 i probošství ... a když jejich klášter na ostrově u Davle zničili husité ... přesunuli sem ... pod skálu ... centrum svého duchovního života ...

 
SvJanPodSkalou2 (20).jpg

... po době husitské ... význam místa narůstal ... původní kostel přestal stačit ... i bylo rozhodnuto o stavbě kostela nového ...

 
SvJanPodSkalou2 (21).jpg

... na stavbu byl najat Carlo Lurago ... slavný stavitel však nějak nepočítal s vápencovým podložím a průniky vody ... v roce 1711 se dokonce v novém kostele zřítila část klenby ... díky tomu byly objeveny ostatky svatého Ivana ukryté před husity ... na opravu kostela pak byl povolám Kilián Ignác Dienzenhofer ... který vyztužil zdi, odlehčil klenbu ... posledního zpevnění se kostel dočkal v roce 1991 ...

 
SvJanPodSkalou2 (22).jpg

... kostel ... největší na Berounsku je zakomponován do areálu kláštera ... naštěstí už zde není ani internační tábor pro duchovní a řádové bratry ... ani JZD, plné plánů pětiletek ... ani lázně ... ale klášterní budova slouží k výuce budoucích pedagogů, pořádání seminářů ... žije duchovním životem ...

 
SvJanPodSkalou2 (23).jpg

... při návštěvě těchto míst nemůžete minout zdejší hřbitov s kaplí svatého Maxmiliána ... tu zde nechal vystavět majitel panství doktor Maxmilián Berger - jako rodinnou hrobku ... pokud to nevíte ... je to právě ten Maxmilián Berger, který byl předsedou spolku pro výstavbu Národního divadla v Praze ...

 
SvJanPodSkalou2 (24).jpg

... architektem díla byl purista Bernard Grueber profesor architektury na malířské akademii v Praze ... kamenickou práci provedl pražský kameník Jedlička ... hrobka je v čistě novogotickém stylu ...

 
SvJanPodSkalou2 (25).jpg

... loučím se s tímto poutním místem ... v hlavě mám řadu otázek ... našel jsem několik odpovědí ... ale na tuhle výpravu budu rád a dlouho vzpomínat ... brum ...

 

Datum: 02.02.2019


Anketa

Cena Adolfa Heyduka

Která památka je podle vás nejvíce přívětivá ke zdravotně znevýhodněným?
v kategoriích:

1) Kulturní památky UNESCO a památky ve správě NPÚ
2) Ostatní kulturní památky
3) Geologická lokalita nejvíce přátelskáke zdravotně znevýhodněným
4) Technické památky a malá muzea pečují o industriálí dědictví
Novinky

14.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku je tady

Srdečně zvu mladé výtvarníky a literáty ke 14. ročníku soutěže Vezmi žlutou barvičku ... na téma: koruny, hřivny, tolary a neb čím se dříve platívalo od roku 1989 zpátky v...

06.03.2018

PLYŠOVÉ ŠTĚSTÍČKO NA HRADĚ ROTŠTEJN

Srdečně Vás zvu na malou výstavu plyšových medvědů a medvídků ze sbírky Barunky Jaburkové na hrad Rotštejn do Českého ráje ve dnech 1.-2.6.2019. Pokud nebude pršet budeme tam od...

16.07.2017

XII.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma Děti a památky UNESCO v mé zemi

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO ,Ochranou Klokočských , z.s. a Památkovou komorou České republiky, ...

31.03.2017

Zobrazit vše

Medvědí pozvánky

Má vlast - cestami proměn na Vyšehradě

Mám rád lidi,kteří neskládají ruce do klína a mění své okolí k lepšímu. proto se setkáme v sobotu 19.5. na Vyšehradě, kde proběhne vyhlášení 10.ročníku soutěže Má vlast-...

11.05.2018

Tajemství zaniklých řemesel

Vážení přátelé historie, řemesel, dobrého jídla a pití. Dovolte, abych Vás jménem všech organizátorů a účinkujících pozval na už šestý ročník festivalu "Tajemství zaniklých...

01.03.2018

IV. seminář Památky pro každého Stříbro 2018

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ® ve spolupráci s městem Stříbro, Památkovou komorou České republiky, Českým rájem- globálním geoparkem UNESCO a Neziskovkami...

25.02.2018

Zobrazit vše

HTML5 a CSS3 valid!FF chrome and IE compatible!